Przebudowa skrzyżowania ulic i budowy ronda : Wojska Polskiego , Powiatowej, Starowiejskiej, K. Namysłowskiego

zycie_zamoscia_artykul2-300x169I. Zakres robót przebudowy  skrzyżowania ulic obejmuje :

–  budowę kanalizacji deszczowej  w strefie skrzyżowania,
– przebudowę kolizji urządzeń energetycznych ,
– przebudowę oświetlenia ,
– przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną przebudową skrzyżowania ulic ,

Roboty branży drogowej obejmują ;

– przebudowę wlotów ulic Wojska Polskiego, Starowiejskiej , K. Namysłowskiego, Powiatowej.
– budowa ronda :
– promień zewnętrzny  ronda – 9,0  m,
– szerokość pasa ruchu wokół wyspy centralnej – 6,00 m
– szerokość pasa najazdowego razem z szerokością krawężników – 2.50 m,
– ilość pasów ruchu na wlocie – 2 x 3,5m,

II. Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót przebudowy skrzyżowania ulic i budowy ronda ogłoszony zostanie w terminie do 03 czerwca br. . Postępowanie prowadzone w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych . Wielkość zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zarządu Dróg Grodzkich .

III. Planowany termin wykonania robót przebudowy ulic i budowy ronda do 30 września br.

IV. W czasie robót wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ulicach Wojska Polskiego, Starowiejskiej , K. Namysłowskiego,  Powiatowej.

Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o opracowany projekt czasowej organizacji ruchu .

Po przebudowie ulic i budowie ronda ruch odbywać się będzie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu . Przebudowane skrzyżowanie typu „ rondo” oznakowane zostanie znakami poziomymi i pionowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *