Prezydent Zamościa odznaczony

szum1

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk otrzymał Krzyż Obrońców Wołynia 1939–1944 oraz Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Prezydent Wnuk został odznaczony podczas niedawnych uroczystości 25. Rocznicy Utworzenia Straży Granicznej, które odbyły się na Rynku Wielkim.

Krzyż Obrońców Wołynia 1939–1944 to odznaczenie, które zostało ustanowione przez zarząd Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej na początku 2013 roku. Krzyż przyznawany jest wołyńskim kombatantom i osobom zasłużonym w dziedzinie opieki nad miejscami pamięci i żołnierzami Dywizji. W swojej treści zawiera on jednoznacznie określoną symbolikę. Wstążka w biało-niebieskie paski symbolizuje barwy województwa wołyńskiego. Na awersie w centrum znajduje się herb Wołynia. Na ramionach krzyża napis „Wołyń” i daty; rok 1939 – to sowiecka agresja na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, rok 1943 – krwawe wydarzenia na Wołyniu,  a rok 1944 – powstanie i działalność bojowa 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. W tle skrzyżowane nagie miecze. Na rewersie napis „Konspiracja”, „27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej”, „Samoobrona”.

Medal za Zasługi dla NOSG nadawany jest funkcjonariuszom i pracownikom NOSG oraz w wyjątkowych sytuacjach innym osobom szczególnie zasłużonym dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w dowód uznania między innymi  za działalność na rzecz NOSG i jego wspieranie.

Info.: Newsletter 04/05/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.