Prezydent podpisał umowy na kolejne „Rewitalizacje Starego Miasta w Zamościu”

Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk podpisał umowy na realizację kolejnych zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”.

 Za rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz z Zamościa.

Część drugą i trzecią zamówienia- remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca Bloku VI kamienic mieszczańskich zawartego między ulicami Bazyliańską, Ormiańską, Grecką, I. L. Pereca oraz remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca Bloku VII kamienic mieszczańskich zawartego między ulicami Bazyliańską, W. Łukasińskiego, L. Zamenhofa i I. L. Pereca na Starym Mieście w Zamościu- zrealizuje firma Lubren Sp. z o.o. z Lublina. W imieniu spółki umowę podpisał Prezes Zarządu – Wojciech Wereski.

Projekt pn. „ Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”, który realizuje Miasto Zamość jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w formie współfinansowania Unii Europejskiej oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Całość projektu: 25 261 026,73 PLN

Kwalifikowalne: 18 562 360,47 PLN

Dofinansowanie z UE: 15 778 006,37 PLN

Dofinansowanie z budżet państwa: 1 856 236,02 PLN

Budżet JST: 928 118,08 PLN – czyli 5 %!

Zakres zadań obejmuje:

1. Rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i  Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu, remont- zmiana zagospodarowania plateau bastionu.

Zadanie przewiduje rewitalizację Bastionu VI oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego oraz Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1, dla uczniów szkoły zlokalizowanej w nadszańcu, mieszkańców osiedla Stare Miasto i mieszkańców osiedla Planty.

W Nadszańcu K1 zaplanowano adaptację poddasza oraz wykonanie prac związanych z bezpieczeństwem i poprawą funkcjonalności obiektu, w tym udostępnieniem budynku dla osób niepełnosprawnych.

Program inwestycji przewiduje: remont konserwatorski poddasza, remont schodów, montaż windy osobowej, wyposażenie Centrum Integracyjno– Edukacyjnego, Klubu Rozwoju Zawodowego, wymianę instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu plateau bastionu obejmujące remont boiska oraz małą architekturę, wymianę ogrodzenia boiska, oświetlenie terenu oraz budowę systemu monitoringu w okolicach Bastionu VI.

Zadanie obejmuje również budowę zewnętrznej infrastruktury technicznej towarzyszącej tj. wodociągu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowę gazociągu, budowę monitoringu oraz przebudowę kanalizacji kablowej.

Centrum Edukacyjno-Integracyjne oraz Klub Aktywizacji Zawodowej w czasie roku szkolnego będą wykorzystywane jako pracownie do zajęć praktycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, a w szczególności integracji oraz szeroko rozumianemu rozwojowi zainteresowań i  propagowaniu kultury”, powstaną pomieszczenia pełniące funkcję centrum multimedialnego i świetlicy.

Założeniem jest, by Centrum multimedialne, w dobie rozwijającej się na szeroką skalę technologii informacyjnej, stało się miejscem, w którym zarówno uczniowie, jak i lokalni mieszkańcy mieliby możliwość dostępu do najnowszych technologii multimedialnych.

Wydzielone pomieszczenie stanowiące świetlicę będzie z kolei miejscem spotkań z miejscowymi artystami, ciekawymi ludźmi świata kultury i nauki. Będą mogły odbywać się tu różne wystawy (np. lokalnych artystów oraz uczniów) czy pozalekcyjne zajęcia artystyczne.

Powstanie również zaplecze kuchenne, w którym młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania kulinarne, czy organizować różne warsztaty związane ze zdrowym żywieniem.

 2. Remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VI Bloku kamienic oraz remont z pracami konserwatorskimi dziedzińca VII Bloku kamienic Starego Miasta w Zamościu.

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania dziedzińców z odwodnieniem, oświetleniem, małą architekturą i zielenią. Przewiduje się zmianę układu i rysunku posadzki, wykonanie klombów wyniesionych ponad posadzkę dziedzińca, zmianę układu zieleńców, wprowadzenie obiektów małej architektury.

Termin realizacji 3 zadań to 20.04.2021 – 31.10.2022 /UM/

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *