Powstanie Filia AZ w Janowie Lubelskim

Akademia Zamojska i Powiat Janowski podpisały list intencyjny, który ma na celu w uruchomienie w
Janowie Lubelskim Filii Akademii Zamojskiej. W niej, według założeń porozumienia, kształcić się będą
w przyszłości studenci I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

„Mając na uwadze znaczny wzrost zapotrzebowania na kadry medyczne w powiecie , strony w
pierwszym rzędzie podejmą działania mające na celu uruchomienie kształcenia na kierunku I stopnia
kierunku pielęgniarstwo zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.” – czytamy liście
intencyjnym podpisanym przez rektora Akademii Zamojskiej dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, prof. AZ
oraz starostę janowskiego Artura Pizonia, wicestarostę janowskiego Michała Komackiego oraz posła
na Sejm RP Jerzego Bieleckiego.

Powstanie w Janowie Lubelskim Filii, w której kształcić się będą przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze
stanowi dla nas wyzwanie, ale jest też dla nas radością, ponieważ stanowi to dowód rozwoju
Akademii, jak również służby Akademii wobec środowiska lokalnego i całego województwa
lubelskiego. Wiemy, że potrzeby związane z kształceniem personelu medycznego są ogromne. W ten
sposób chcemy przyczynić się do poprawy sytuacji kadrowej służby zdrowia w naszym regionie
–powiedział po podpisaniu listu rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

– Bardzo się cieszę, że nasze zabiegi, które od wielu lat były czynione przez posła Jerzego Bieleckiego i
zarząd Powiatu Janowskiego wreszcie znajdują potwierdzenie w tym liście intencyjnym. Jest to
namacalna nadzieja, że Filia AZ w Janowie Lubelskim, w której kształcić się będą pielęgniarki i
pielęgniarze, powstanie – powiedział starosta janowski Artur Pizoń.

– Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, którą nawiązaliśmy z Akademią Zamojską. Wpisuje się to
po części w historię Janowa Lubelskiego, które zostało założone przez rodzinę Zamoyskich i było
związane z Ordynacją Zamojską. Tradycje kształcenia pielęgniarek w Janowie Lubelskim są bardzo
długie. Kiedyś w mieście funkcjonowała szkoła pielęgniarska. Mamy nadzieję, że dzięki tym zabiegom
tradycje te będą kontynuowane, ponieważ dzisiaj potrzebujemy wielu wykwalifikowanych
pielęgniarek i pielęgniarzy – ocenił Jerzy Bielecki, poseł Ziemi Janowskiej.

Uroczyste podpisanie porozumienia w tej sprawie miało miejsce 4 marca 2022 r. w rektoracie
Akademii Zamojskiej.

/Akademia Zamojska DC/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *