Ponad 50 wniosków o dotacje na wymianę systemu grzewczego

Tylko przez 5 dni okresu w którym przyjmowane będą wnioski tj. od 1 do 15 lutego zamościanie złożyli dokładnie 51 wniosków o udzielenie dotacji do wymiany starych systemów grzewczych. Miasto na dotacje zabezpieczyło w tym roku 200 tysięcy złotych.

Wsparcie będzie przyznawane na dofinasowanie takich kosztów jak m.in.: zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegająca na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania w postaci kotła opalanego paliwem gazowym lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 15 tj. na: zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła, demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła.

Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz) ul. Rynek Wielki 13 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 8.00 – 16.30, piątek 7.30 – 15.00) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Dotacja celowa do wymiany starych systemów grzewczych” (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. Urzędu). Formularze można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej: znajdują się w zakładce „Informacje o środowisku – Wnioski”.

Wnioski będą realizowane na podstawie kolejności wpływu (dotyczy złożenia kompletnego wniosku) do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość na 2019 r.

Wysokość dotacji jest różna:

1)      osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,

2)      wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł brutto,

3)      osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

4)      przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

5)      jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

Dodajmy, że w ubiegłorocznym naborze złożono 91 wniosków.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *