Podsumowanie inwestycji drogowych obszaru Rejonu GDDKiA w Zamościu

28 listopada br. w siedzibie Zamojskiego Rejonu  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Szczebrzeskiej 69 w Zamościu odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu działań GDDKiA na drogach krajowych przebiegających przez teren województwa lubelskiego z uwzględnieniem obszaru Rejonu GDDKiA w Zamościu.

W ww. konferencji udział wzięli m.in. Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie – Stanisław Schodziński, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami – Krzysztof Zwolan,  Kierownik Rejonu Zamość – Kazimierz Kietliński oraz Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak.

W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor S. Schodziński przedstawił duży zakres wykonanych prac mających na celu skuteczną realizację, przygotowanie wymienionych w załączonej prezentacji GDDKiA inwestycji drogowych na terenie naszego województwa. Dyrektor nadmienił, że wśród zadań, które zostaną zrealizowane znalazły się już podjęta ( poprzez podpisanie umowy z wykonawcą ) budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego – koszt ponad 290 mln  zł oraz w dalszej perspektywie prace na odcinku drogi S17 Piaski – Hrebenne – koszt ponad koszt 4,6 mld. Wyraził on również wdzięczność wobec parlamentarzystów za  dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz realizacji zadań  w zakresie budowy krajowej infrastruktury drogowej.

Poseł Zawiślak w swojej wypowiedzi odniósł się m.in. do zakresu inwestycji wykonywanych w naszym regionie. Stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości także poprzez realizację wielkich inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego – konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju kraju. Poza dużymi środkami finansowymi przeznaczanymi na inwestycje drogowe z budżetu państwa strona rządowa wspiera również działania, których efektem jest m.in. pozyskanie środków unijnych na wykonanie inwestycji drogowych na terenie Polski Wschodniej. Dobrym przykładem jest podpisanie w siedzibie CUPT w Warszawie, także w obecności Posła S. Zawiślaka, umowy uruchomiającej fundusze na inwestycję budowy obwodnicy Zamościa, która zostanie wykonana z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dobrze przygotowany i skutecznie wsparty wniosek przyniesie blisko 82 mln zł zewnętrznego dofinansowania na poprawę infrastruktury drogowej miasta Zamościa.

Poseł z satysfakcją podkreślił, że wysokość środków przeznaczanych przez rząd na inwestycje drogowe wykonywane w naszym województwie, także na terenie GDDKiA Rejon Zamość systematycznie rośnie. I tak np. na terenie Gminy Zamość w 2015r na wydatkowano kwotę 604 tys. zł. Z kolei w 2016 r. zainwestowano już 3 mln zł dzięki czemu możliwe było m.in. zrealizowanie inwestycji przebudowy prawie 4 km drogi krajowej DK 74 na odcinku Wielącza – Zawada – Płoskie, wykonano też remont chodnika w msc. Sitaniec. W bieżącym 2017r  GDDKiA wykonała prace projektowe w zakresie przebudowy drogi krajowej DK 17 na odcinku z Zamościa do Łabuń 5.5 km (w 2018 r. planowane jest  wyłonienie Wykonawcy i rozpoczęcie robót ). Ponadto w miejscowości Płoskie wykonano  lewoskręt na Mokre – do drogi powiatowej wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych – koszt inwestycji 1 mln 300 tys.

Poseł S. Zawislak podziękował inżynierom i innym pracownikom GDDKiA za dotychczasową, dobrą pracę, w tym Z-cy Dyrektora Oddziału K. Zwolanowi, z którym ostatnio współpracował m.in. na rzecz przeforsowania w Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ostatecznego zakresu inwestycji na terenie Gminy Zamość. Parlamentarzysta  zadeklarował dalszą współpracę na rzecz rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie.

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *