Podpisanie umów o unijne dofinansowanie projektów transportowych

Częstochowa, Zamość, Łomża i Rybnik to miasta, które na realizację projektów drogowych pozyskały w sumie blisko 208 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. 8 lutego 2017 roku ich przedstawiciele podpisali umowy dotyczące unijnego wsparcia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Są to bardzo ważne inwestycje dla miast – podkreślał na uroczystości podpisania czterech umów Witold Słowik, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Rozwoju. – Niejednokrotnie są to miasta średniej wielkości i te inwestycje przyczynią się do usprawnienia komunikacji w tych miastach. Spowodują, że część ruchu opuści ścisłe centrum, więc na pewno będzie miało to bardzo pozytywny wydźwięk w aspekcie funkcjonowania tych miast, jak również w aspekcie ochrony środowiska.

Pracujemy nad wypracowaniem nowych standardów budownictwa drogowego – zapowiedział na spotkaniu w CUPT Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Spotkanie, na którym podpisano umowy o dofinansowanie z zakresu działania 4.2 PO IiŚ, zorganizowano 8 lutego 2017 roku, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Obecni byli na nim przedstawiciele władz czterech miast, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz parlamentarzyści z tych regionów.

Ten nowy rok bardzo dobrze rozpoczynamy, jeśli chodzi o wdrażanie i realizację projektów europejskich w sektorze transportu – mówił podczas uroczystości Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zapowiadając równocześnie, że już niebawem zawarte zostaną umowy o dofinansowanie z kolejnymi samorządami. regionów.

Zamość

Projekt: „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”
Beneficjent: Miasto Zamość
Wartość całkowita projektu: 96 315 011,86 PLN
Dofinansowanie UE: 81 867 760,08 PLN
Termin realizacji:30.11.2021 r.

Inwestycja prowadzona jest na terenie Zamościa i polega na przebudowie blisko 5-kilometowego odcinka drogi od al. 1 Maja, (od mostu nad rzeką Łabuńką) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta). Ciąg drogi krajowej został zaprojektowany na całej długości jako droga o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, tak by ciąg transportowy spełnił wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyeliminowane zostaną kolizje na skrzyżowaniach, a dalsze usprawnienie ruchu, zapewnią trzy dwupasmowe ronda. Ze względu na zły stan nawierzchni drogi, na całym jej odcinku zaprojektowano pełną wymianę konstrukcji przy jak największym odwzorowaniu wysokościowym jezdni. Również na całym odcinku zaprojektowano oświetlenie ciągu głównego, chodników i ścieżek rowerowych z zastosowaniem lamp solarno-hybrydowych. Przebudowa drogi w Zamościu charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii pozyskiwania energii słonecznej oraz redukcji zanieczyszczeń. Inteligentny System Transportowy obejmował będzie elektroniczne tablice informacyjne, system monitoringu wizyjnego oraz znaki zmiennej treści.

Przebudowana droga pozwoli na zmniejszenie zatłoczenia oraz poprawę płynnościi bezpieczeństwa ruchu pojazdów na całym odcinku trasy objętym inwestycją. Projekt wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego; zmniejszy się emisja spalin i hałas (poprzez ustawienie ekranów akustycznych). Inwestycja przełoży się na poprawę dostępności oraz atrakcyjności regionu dla odwiedzających Zamojszczyznę. Wzdłuż budowanej drogi powstanie ścieżka rowerowa i „zielona wyspa”, które będą doskonałymi punktami rekreacji pieszo-rowerowej dla mieszkańców i turystów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.