„Po pierwsze Rodzina!” – Informacja o sposobie udzielania porad

Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej informuje, iż w ramach zadania „Rodzina, ach rodzina” realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 swoją działalność kontynuuje punkt konsultacyjny.

Ze względu na pandemię nastąpiła zmiana sposobu udzielania porad.
Specjaliści będą udzielali porad wyłącznie telefonicznie
pod nr telefonu: 512 272125

Przypominamy, iż w punkcie można uzyskać poradę pedagoga, lub innego specjalisty w zależności od potrzeb w zakresie m.in. wspierania małżeństw w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej, radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym czy  przygotowania par do zawarcia związku małżeńskiego.

Zapraszamy do korzystania porad specjalistów pełniących dyżur telefoniczny punkcie konsultacyjnym.

Punkt czynny jest już od 18 września 2020 r. i będzie kontynuował swoją działalność, aż do 7 grudnia 2020 r., 1 raz w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.00.

W miesiącu listopadzie 2020 r. punkt konsultacyjny czynny jest w dniach:
05.11.2020 r.

09.11.2020r.

19.11.2020 r.

23.11.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.