Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu, zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Kultury  z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, uprzejmie prosi kierowników jednostek organizacyjnych posiadających obiekty zabytkowe wpisane do rejestru o przesłanie aktualizacji posiadanych „Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku gdy dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków nie wykonano „Planu ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, taki plan należy wykonać.

W przypadkach znaczących zmian w posiadanych planach, prosimy o nowe opracowanie tych planów, zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2022 roku.

Jeżeli plan pozostaje bez zmian, wówczas należy przesłać informację, że w planie nie dokonano żadnych zmian.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku „Plany ochrony zabytków są integralną częścią planów obrony cywilnej kraju i podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Z uwagi na późno przekazaną wiadomość – termin realizacji może być przedłużony.

Stosowne informacje i wzory planów można uzyskać w WUOZ Lublin Delegatura Zamość:

Tel.: 84/ 638 59 71

mail: wuoz_zamosc@wkz.lublin.pl

osoba do kontaktu: Wiesław Koman

/info.Diecezja Zamojsko-Lubaczowska/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *