Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zamościa

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Miasto Zamość rozpoczęło przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Miasta, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych    w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej, w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro, docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom Zamościa poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w ramach działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów przygotowania Planu. Po rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego, wybrana została doświadczona firma specjalistyczna – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu (woj. śląskie) – która pomoże w jego opracowaniu.

W celu rzetelnego wykonania dokumentu, pracownicy Centrum Doradztwa Energetycznego będą zbierać dane dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach mieszkalnych oraz publicznych. W związku z tym, w domach na terenie Zamościa pojawią się ankieterzy, którzy poproszą o podanie sposobu ogrzewania mieszkania oraz sumarycznego zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną także przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego, przy pomocy których będzie można sfinansować inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: Newsletter Zamościa 1/4/2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *