Pieniądze na termomodernizację

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził (14 listopada 2017 roku) listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CCXXVII/4494/2017), w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, (5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się dwa projekty Miasta Zamość : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. I” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. II”.
Oba projekty dotyczą poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 12 budynkach tj. szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Wartość dofinansowania projektów wynosi: 20 898 829,66 zł. Zaplanowano m.in.: ocieplenie stropu, wymianę okien i drzwi, montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie pompy ciepła. Projekt dotyczy:

ZS Nr 1 z OI – ul. Peowiaków 30 A, III LO – ul. Kilińskiego 15
ZS Nr 2 – ul. Sienkiewicza 5 SP, Nr 2 – ul. Lwowska 15
SP Nr 6 – ul. Orla 5 ZS, Nr 3 – ul. Orzeszkowej 43
PM Nr 10 – ul. Lwowska 17, ZS Nr 4 – ul Zamoyskiego 4
ZS Nr 5 – ul. Prusa 10, ZS Nr 6 – ul. Kalinowa 5A
II LO – ul. Partyzantów 68, ZSP Nr 4 – ul Piłsudskiego 65.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *