Peregrynacja Krzyża Papieskiego w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej

Z racji obchodów 25 lecia powstania Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, w dniach od 25 marca 2017 roku do 13 października 2017 roku w diecezji odbędzie się peregrynacja krzyża św. Jana Pawła II. Jest to krzyż, który Jan Pawel II trzymał w swoich dłoniach podczas ostatniej Drogi Krzyżowej odprawianej w Wielki Piątek 25 marca 2005 roku.

Peregrynacja w parafii będzie poprzedzona trzydniowymi rekolekcjami  Rekolekcje będą prowadzili wyznaczeni księża z naszej diecezji, którzy zostaną odpowiednio przeszkoleni do tego wydarzenia. Ofiary z ostatniego dnia rekolekcji, które zbierze ksiądz rekolekcjonista są przeznaczone na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia w Zamościu.

KS. SYLWESTER ZWOLAK: – Choćby poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, która codzienne odbywa się w poszczególnych parafiach, chcemy modlić się o to, by 2017 był rokiem opływającym w wiele łask. W tym roku przypada bowiem 25. rocznica powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Z tej okazji przygotowaliśmy program obchodów tej rocznicy.

– Wiemy, że sercem diecezji jest katedra. Dlatego już od stycznia poszczególne dekanaty pielgrzymują do katedry zamojskiej, aby tam w I soboty miesiąca na „wieczerniku maryjnym” zawierzać Matce Bożej Odwachowskiej wszystkie sprawy dotyczące diecezji, księży biskupów, kapłanów, duszpasterzy i wiernych Kościoła zamojsko-lubaczowskiego. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ponieważ wyraża się w niej troska o więź wiernych z katedrą. Może nieczęsto mamy możliwość, żeby znaleźć się w katedrze. Być może są w naszej diecezji wierni, którzy nigdy tam nie byli. W tym roku jest taka okazja, by odbyć pielgrzymkę do katedry, by wspólnie się modlić. W tym miejscu zachęcam księży dziekanów to tego, by organizować w swoich dekanatach taką pielgrzymkę. Każdemu dekanatowi przypisany jest konkretny miesiąc, by w I sobotę modlić się w katedrze.
Innym, znaczącym wydarzeniem będzie peregrynacja krzyża św. Jana Pawła II, która rozpocznie się dokładnie w 25. rocznicę powstania diecezji, czyli 25 marca. Będziemy mieć okazję modlić się przy krzyżu, który Ojciec Święty trzymał w swoich rękach podczas swojej ostatniej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2005 r. Ten krzyż peregrynował po wielu diecezjach. Niebawem dotrze do naszej. Peregrynacja będzie trwała od 25 marca do 13 października 2017 r. Każda parafia będzie miała możliwość przyjąć krzyż, a przygotowywać się będzie poprzez trzydniowe rekolekcje. Sądzę, że to także będzie szczególnie ważne wydarzenie. Podczas rekolekcji księża rekolekcjoniści będą zbierać ofiary na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia, który z wielkim trudem powstaje w Zamościu, a miałby w różnoraki sposób służyć naszym diecezjanom. Wierzę, że ta cegiełka, powstała z ofiar wiernych z okazji 25-lecia diecezji, będzie widoczna i dokonane zostaną pierwsze prace związane z budową. Wszystkie ofiary, złożone podczas rekolekcji, zostaną przeznaczone na ten cel.

Kalendarium Peregrynacji Krzyża św. Jana Pawła II w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
25 marca 2017 roku – 23 października 2017 roku
ZAMOŚĆ

1.25 III Sobota Zamość- Parafia Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. (Katedra) Ks. Bp Marian Rojek
2.
26 III Niedziela Zamość-  Parafia Świętej Bożej Opatrzności
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
27 III Poniedziałek Zamość-  Parafia Świętego Krzyża
Ks. Bp Marian Rojek
4.
28 III Wtorek Wólka Panieńska
Ks. Bp Jan Śrutwa
5.
29 III Środa Zamość-  Parafia Miłosierdzia Bożego
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
30 III Czwartek Zamość-  Parafia Matki Boskiej Królowej Polski
Ks. Bp Marian Rojek
7.
31 III Piątek Zamość- Parafia Zwiastowania NMP
Ks. Bp Marian Rojek
8.
1 IV Sobota Zamość- Kościół Św. Katarzyny
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
2 IV Niedziela Zamość- Kościół Św. Mikołaja
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
3 IV Poniedziałek Zamość- Parafia Św. Jana Bożego
Ks. Bp Marian Rojek
11.
4 IV Wtorek Zamość-  Parafia Św. Brata Alberta
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
12.
5 IV Środa Zamość-  Parafia Św. Michała Archanioła
Ks. Bp Marian Rojek

                                                                  Sitaniec
6 IV Czwartek Sitaniec
Ks. Bp Marian Rojek
2.
7 IV Piątek Płoskie
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
8 IV Sobota Wielącza
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
4.
9 IV Niedziela Złojec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
10 IV Poniedziałek –  Siostry Klaryski – Sitaniec
Ks. Bp Marian Rojek
6.
11 IV Wtorek –  Siostry Klaryski- Sitaniec
7.
12 IV Wielka Środa –  Siostry Klaryski- Sitaniec
8.
13 IV Wielki Czwartek –  Siostry FMM Łabunie
9.
14 IV Wielki Piątek –  Siostry FMM Łabunie
10.
15 IV Wielka Sobota –  Siostry Kamedułki Tyszowce
Ks. Bp Marian Rojek
11.
16 IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Siostry Kamedułki Tyszowce
12.
17 IV Poniedziałek Wielkanocny
Siostry Kamedułki Tyszowce
13.
18 IV Wtorek Wielkanocny – Stary Zamość
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
14.
19 IV Środa Horyszów Polski
Ks. Bp Marian Rojek
15.
20 IV Czwartek Czołki
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
16.
21 IV Piątek Udrycze
Ks. Bp Jan Śrutwa
17.
22 IV Sobota Łaziska
Ks. Bp Marian Rojek
18.
23 IV Niedziela Kalinówka
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                                Grabowiec

24 IV Poniedziałek –  Skierbieszów
Ks. Bp Marian Rojek
2.
25 IV Wtorek – Tuczępy
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
26 IV Środa – Grabowiec
Ks. Bp Marian Rojek
4.
27 IV Czwartek –  Świdniki
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
28 IV Piątek – Miączyn
Ks. Bp Jan Śrutwa
6.
29 IV Sobota- Zawalów
Ks. Bp Marian Rojek
7.
30 IV Niedziela – Horyszów
Ks. Bp Marian Rojek
8.
1 V Poniedziałek – Gdeszyn
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
2 V Wtorek – Trzeszczany
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
3 V Środa- Uchanie
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                       Hrubieszów Północ

1.
4V Czwartek- Teratyn
Ks. Bp Marian Rojek
2.
5 V Piątek – Buśno
Ks. Bp Marian Rojek
3.
6 V Sobota- Białopole
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
4.
7 VNiedziela- Dubienka
Ks. Bp Marian Rojek
5.
8 V Poniedziałek- Horodło
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
9 V Wtorek- Strzyżów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
10 V Środa- Szpikołosy
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
8.
11V Czwartek- Moniatycze
Ks. Bp Marian Rojek
9.
12 V Piątek- Hrubieszów- MBNP
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
13 V Sobota- Nieledew
Ks. Bp Jan Śrutwa

                                                      Hrubieszów Południe
1.
14 V Niedziela Hostynne
Ks. Bp Marian Rojek
2.
15 V Poniedziałek Werbkowice
Ks. Bp Marian Rojek
3.
16 V Wtorek Gozdów
Ks. Bp Jan Śrutwa
4.
17 V Środa Terebiń
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
18 V Czwartek Hrubieszów- św. Stanisława Kostki
Ks. Bp Marian Rojek
6.
19 V Piątek Hrubieszów- św. Mikołaja
Ks. Bp Marian Rojek
7.
20 V Sobota Hrubieszów- Ducha Świętego
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
8.
21 V Niedziela Czerniczyn
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
22 V Poniedziałek  Cichobórz
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
23 V Wtorek Kryłów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
11.
24 V Środa Mircze
Ks. Bp Marian Rojek
                                                                      Tyszowce
1.
25 V Czwartek Sahryń
Ks. Bp Marian Rojek
2.
26 V Piątek Turkowice
Ks. Bp Marian Rojek
3.
27 V Sobota Honiatycze
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
4.
28 V Niedziela Perespa
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
29 V Poniedziałek Dub
Ks. Bp Jan Śrutwa
6.
30 V Wtorek Komarów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
31 V Środa Zubowice
Ks. Bp Marian Rojek
8.
1 VI Czwartek Czartowiec
Ks. Bp Marian Rojek
9.
2 VI Piątek Tyszowce
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                                 Łaszczów
1.
3 VI Sobota Wiszniów
Ks. Bp Marian Rojek
2.
4 VI Niedziela Nabróż
Ks. Bp Marian Rojek
3.
5 VI Poniedziałek Grodysławice
Ks. Bp Marian Rojek
4.
6 VI Wtorek Gródek
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
7 VI Środa Łaszczów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
8 VI Czwartek Żulice
Ks. Bp Jan Śrutwa
7.
9 VI Piątek Nowosiółki
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
8.
10 VI Sobota Dołhobyczów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
11VI Niedziela Oszczów
Ks. Bp Marian Rojek

Tarnoszyn
1.
12 VI Poniedziałek Hulcze
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
13 VI Wtorek Żniatyn
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
14 VI Środa Siostry FMM Zamość
Ks. Bp Marian Rojek
4.
15 VI Czwartek
Siostry FMM Zamość
5.
16 VI Piątek Przewodów
Ks. Bp Marian Rojek
6.
17 VI Sobota Wasylów Wielki
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
18 VI Niedziela Machnówek
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
8.
19 VI Poniedziałek Rzeplin
Ks. Bp Jan Śrutwa
9.
20 VI Wtorek Ulhówek
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
21 VI Środa Tarnoszyn
Ks. Bp Marian Rojek
11.
22 VI Czwartek Dyniska Stare
Ks. Bp Marian Rojek
12.
23 VI Piątek Chodywańce
Ks. Bp Marian Rojek

                                               Tomaszów Lubelski- Południe
1.
24 VI Sobota Jarczów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
25 VI Niedziela Machnów Nowy
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
26 VI Poniedziałek Żurawce
Ks. Bp Marian Rojek
4.
27 VI Wtorek Siedliska
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
28 VI Środa Lubycza Królewska
Ks. Bp Marian Rojek
6.
29 VI Czwartek Bełżec
Ks. Bp Jan Śrutwa
7.
30 VI Piątek Jeziernia
Ks. Bp Marian Rojek
8.
1 VII Sobota Łaszczówka
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
2 VII Niedziela Łosiniec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
3 VII Poniedziałek Tomaszów Lubelski- św. Józefa
Ks. Bp Marian Rojek
11.
4 VII Wtorek Tomaszów Lubelski- NSPJ
Ks. Bp Marian Rojek
                                                 Tomaszów Lubelski- Północ
1.
5 VII Środa Tomaszów Lubelski-  Parafia Zwiastowania NMP
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
6 VII Czwartek Tomaszów Lubelski- św. O. Pio
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
7 VII Piątek Podhorce
Ks. Bp Marian Rojek
4.
8 VII Sobota Rachanie
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
9 VII Niedziela Wożuczyn
Ks. Bp Marian Rojek
6.
10 VII Poniedziałek Dzierążnia
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
11 VII Wtorek Krynice
Ks. Bp Marian Rojek
8.
12 VII Środa Tarnawatka
Ks. Bp Marian Rojek
9.
13 VII Czwartek Szarowola
Ks. Bp Jan Śrutwa

                                                               Krasnobród
1.
14 VII Piątek Krasnobród- Parafia Narodzenia NMP
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
15 VII Sobota Krasnobród- Parafia Zesłania Ducha Świętego
Ks. Bp Marian Rojek
3.
16 VII Niedziela Suchowola
Ks. Bp Marian Rojek
4.
17 VII Poniedziałek Łabunie
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
18 VII Wtorek
Siostry FMM- Zamość
6.
19 VII Środa Misjonarze Krwi Chrystusa-Łabuńki
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
20 VII Czwartek Cześniki
Ks. Bp Marian Rojek
8.
21 VII Piątek Jarosławiec
Ks. Bp Marian Rojek
9.
22 VII Sobota Żdanów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
23 VII Niedziela Lipsko k. Zamościa
Ks. Bp Marian Rojek
11.
24 VII Poniedziałek Kosobudy
Ks. Bp Jan Śrutwa

                                                               Szczebrzeszyn
1.
25 VII Wtorek Zwierzyniec
Ks. Bp Marian Rojek
2.
26 VII Środa Topólcza
Ks. Bp Marian Rojek
3.
27 VII
Czwartek Szczebrzeszyn-  Parafia św. Katarzyny
Ks. Bp Marian Rojek
4.
28 VII
Piątek Szczebrzeszyn-  Parafia św. Mikołaja
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
29 VII Sobota Klemensów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
30 VII Niedziela Nielisz
Ks. Bp Marian Rojek
7.
31 VII Poniedziałek Staw Noakowski
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
8.
1 VIII Wtorek Tworyczów
Ks. Bp Jan Śrutwa
9.
2 VIII Środa Deszkowice
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
3 VIII Czwartek Mokrelipie
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
11.
4 VIII Piątek Radecznica
Ks. Bp Marian Rojek
12.
5 VIII Sobota Gorajec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                              Biłgoraj- Północ
1.
6 VIII Niedziela Trzęsiny
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
7 VIII Poniedziałek Radzięcin
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
8 VIII Wtorek Goraj
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
4.
9 VIII Środa Frampol
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
10 VIII Czwartek Korytków Duży
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
11 VIII Piątek Bukowa
Ks. Bp Jan Śrutwa
7.
12 VIII Sobota Gromada
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
8.
13 VIII Niedziela Hedwiżyn
Ks. Bp Marian Rojek
9.
14 VIII Poniedziałek Biłgoraj-  Parafiaśw. Jana Pawła II
Ks. Bp Marian Rojek
10.
15 VIII Wtorek Biłgoraj- Parafia Wniebowzięcia NMP
Ks. Bp Marian Rojek
11.
16 VIII Środa Biłgoraj-  Parafia Chrystusa Króla
Ks. Bp Marian Rojek
12.
17 VIII Czwartek Dąbrowica
Ks. Bp Marian Rojek

Biłgoraj- Południe
1.
18 VIII Piątek Biłgoraj- Parafia św. Jerzego
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
19 VIII Sobotan Biłgoraj- Parafia  św. Marii Magdaleny
Ks. Bp Jan Śrutwa
3.
20 VIII Niedziela Sól
Ks. Bp Marian Rojek
4.
21 VIII Poniedziałek Majdan Stary
Ks. Bp Marian Rojek
5.
22 VIII Wtorek Stary Bidaczów
Ks. Bp Marian Rojek
6.
23 VIII Środa Huta Krzeszowska
Ks. Bp Marian Rojek
7.
24 VIII Czwartek Harasiuki
Ks. Bp Marian Rojek
8.
25 VIII Piątek Hucisko
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
26 VIII Sobota Krzeszów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
10.
27 VIII Niedziela Bystre
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
11.
28 VIII Poniedziałek Lipiny Górne
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                                  TARNOGRÓD

1.
29 VIII Wtorek Potok Górny
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
30 VIII Środa Biszcza
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
31 VIII Czwartek Tarnogród
Ks. Bp Marian Rojek
4.
1 IX Piątek Luchów Górny
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
2 IX Sobota Różaniec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
3 IX Niedziela Zamch
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
4 IX Poniedziałek Obsza
Ks. Bp Marian Rojek
8.
5 IX Wtorek Łukowa
Ks. Bp Marian Rojek
9.
6 IX Środa Chmielek
Ks. Bp Jan Śrutwa
10.
7 IX Czwartek Księżpol
Ks. Bp Marian Rojek

JÓZEFÓW
1.
8 IX Piątek Aleksandrów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
9 IX Sobota Górecko Kościelne
Ks. Bp Jan Śrutwa
3.
10 IX Niedziela Tereszpol
Ks. Bp Marian Rojek
4.
11 IX Poniedziałek Bondyrz
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
12 IX Wtorek Józefów
Ks. Bp Marian Rojek
6.
13 IX Środa Majdan Sopocki
Ks. Bp Marian Rojek
7.
14 IX Czwartek Susiec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                                        NAROL
1.
15 IX Piątek Huta Różaniecka
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
2.
16 IX Sobota Ruda Różaniecka
Ks. Bp Marian Rojek
3.
17 IX Niedziela Płazów
Ks. Bp Marian Rojek
4.
18 IX Poniedziałek Narol
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
5.
19 IX Wtorek Lipsko k. Narola
Ks. Bp Marian Rojek
6.
20 IX Środa Łukawica
Ks. Bp Jan Śrutwa
7.
21 IX Czwartek Werchrata
Ks. Bp Marian Rojek
8.
22 IX Piątek Horyniec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
23 IX Sobota Nowe Brusno
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

                                                                 CIESZANÓW
1.
24 IX Niedziela Nowe Sioło
Ks. Bp Marian Rojek
2.
25 IX Poniedziałek Cieszanów
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
3.
26 IX Wtorek Stary Lubliniec
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
4.
27 IX Środa Niemstów
Ks. Bp Jan Śrutwa
5.
28 IX Czwartek Stary Dzików
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
29 IX Piątek Cewków
Ks. Bp Marian Rojek
7.
30 IX Sobota Stare Oleszyce
Ks. Bp Marian Rojek
8.
1 X Niedziela Oleszyce
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
2 X Poniedziałek Dachnów
Ks. Bp Marian Rojek

                                                               LUBACZÓW 
1.
3 X Wtorek Załuże
Ks. Bp Marian Rojek
2.
4 X Środa Bihale
Ks. Bp Marian Rojek
3.
5 X Czwartek Potok Jaworowski
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
4.
6 X Piątek Łukawiec
Ks. Bp Marian Rojek
5.
7 X Sobota Krowica
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
6.
8 X Niedziela Lisie Jamy
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
7.
9 X Poniedziałek Młodów
Ks. Bp Jan Śrutwa
8.
10 X Wtorek Basznia Dolna
Ks. Bp Mariusz Leszczyński
9.
11 X Środa Lubaczów- św. Karola Boromeusza
Ks. Bp Marian Rojek
10.
12 X Czwartek Lubaczów- Konkatedra
Ks. Bp Mariusz Leszczyński

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *