Peowiaków bez utrudnień

W dniach 24-26 października przeprowadzono remont ul. Peowiaków na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do wjazdu szpitala. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym prace 25 i 26 października prowadzone były po godzinie 17.00. W ramach remontu usunięte zostały warstwy asfaltu lanego a wbudowano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną z SMA. Remont zakończył się zgodnie z planem, dnia 25 października. Ze względów technologicznych (zalecane jest odczekanie) oznakowanie poziome zostanie uzupełnione w późniejszym terminie.
Pozyskany z frezowania destrukt asfaltowy zostanie w całości wykorzystany do wyrównania i wzmocnienia dróg, które nie posiadają nawierzchni utwardzonej.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *