Patriotyzm przez szachy – Turniej w MDK

W piątek 21.04.2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu odbył się Międzyszkolny Turniej Szachowy Pamięci Dzieci Zamojszczyzny z cyklu „Patriotyzm przez szachy”.

Patronat nad turniejem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, który ufundował nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Turniej poprzedzony zostały spotkaniem z honorowym gościem Panią Agnieszką Jaczyńską – historykiem, pracownikiem IPN, która przybliżyła zebranym historię Dzieci Zamojszczyzny.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
kategoria klasy I-III
1 miejsce – Karol Prochowicz
2 miejsce – Krystian Kiszka
3 miejsce – Maciej Grabowski

kategoria klasy IV-VI
1 miejsce – Borys Artymiak
2 miejsce – Igor Osmoliński
3 miejsce – Tymon Matuszak

kategoria szkoły gimnazjalne
1 miejsce – Filip Kościelniak
2 miejsce – Dominik Tyrka
3 miejsce – Mateusz Tkaczyk

kategoria szkoły ponadgimnazjalne
1 miejsce – Michał Skwarek
2 miejsce – Jan Skwarek
3 miejsce – Ton Ton

Nagrody, medale oraz dyplomy przygotowane przez organizatora młodym szachistom wręczył dyrektor placówki Pan Andrzej Szumowski. Do zawodów przystąpiły następujące placówki: Gimnazjum w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu, Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Smart School w Zamościu oraz Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Koordynatorem z ramienia MDK i sędzią głównym zawodów był Pan Andrzej Czochra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.