„Parasol” terytorialsów dla powiatu zamojskiego

W środę, 21 listopada, w zamojskim Klubie Batalionowym  odbyło się spotkanie ekspertów z zakresu zarządzania kryzysowego z powiatu zamojskiego z przedstawicielami dowództwa WOT i 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To druga w naszym województwie odsłona projektu pk. „Parasol”.

Warsztaty zgromadziły blisko 40 przedstawicieli samorządu, służb oraz instytucji, na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie powiatu zamojskiego, który znajduje się w rejonie odpowiedzialności 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami, jakimi dysponują Wojska Obrony Terytorialnej, aby wspierać samorządy i służby ratownicze podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych, typu katastrofy i klęski żywiołowe. Na terenie jednostki zaprezentowano sprzęt oraz wyposażenie, tzw. kompanijny moduł zadaniowy, który może być użyty, aby sprawnie i szybko nieść pomoc lokalnej społeczności. Podsumowano również dotychczasową współpracę.

Mjr Marek Prenal z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnych powiedział podczas prezentacji:

Te warsztaty mają na celu zapoznanie przedstawicieli powiatów, gmin i miast z możliwościami WOT w zakresie współpracy z administracją samorządową w sytuacjach kryzysowych. Pierwsze spotkanie w Lublinie we wrześniu br. potwierdziło, że jest potrzeba tego typu spotkań.”

 

Natomiast Jarosław Antoszewski, podinspektor ds. Obronności i Promocji Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim dodał:

Tego typu spotkania systematyzują wiedzę nt. WOT, wskazują gdzie, kiedy i w jaki sposób formacja ta może zostać użyta na potrzeby administracji lokalnej. Daje nam wiedzę, że możemy poprosić wojsko o pomoc, gdy własne siły i środki nie będą wystarczające.”

Celem projektu pk. „Parasol” jest przygotowanie samorządów, służb i podległych im instytucji do współpracy z WOT i skutecznego wykorzystania ich potencjału w procesie zarządzania kryzysowego. Istotnym aspektem projektu jest wypracowanie metod współpracy tak, aby optymalnie skrócić czas użycia żołnierzy WOT i usprawnić niesienie pomocy lokalnej społeczności. Organizowane warsztaty i spotkania mają na celu wymianę doświadczeń, identyfikację potrzeb oraz budowanie wzajemnego zaufania.

2 LBOT osiągnęła zdolność reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych na początku września br., jako jedna z pierwszych w kraju. W skład kompanijnego modułu zadaniowego, który może być użyty na wypadek katastrof lub klęsk żywiołowych znajduje się, m.in. kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. To tylko przykładowa kompilacja sprzętu, jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.

Pierwsze, pilotażowe spotkanie pk. „Parasol” w województwie lubelskim odbyło się w połowie września br. i dotyczyło miasta Lublina oraz powiatu lubartowskiego. Kolejne odbędą się jeszcze w tym miesiącu, w rejonach odpowiedzialności pozostałych batalionów tj. w Chełmie, Dęblinie i Białej Podlaskiej.

(Inf. i fot. kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *