Osadzeni ruszyli do pomocy przy odśnieżaniu

Dzięki porozumieniu miasta z Zakładem Karnym w Zamościu osadzeni ruszyli do pomocy przy odśnieżaniu.

Na mocy podpisanego w dniu 17.02.2021 r. porozumienia przez Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacka Zwierzchowskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka skazani mogli ruszyć do pracy i pomagają przy odśnieżaniu miejskim służbom komunalnym, które z powodu intensywnych opadów śniegu mają ręce pełne roboty związanej z jego usuwaniem. Podjęte działania mają pomóc lokalnej społeczności przywrócić bezpieczne warunki do przemieszczania się po terenie miasta. Pracy jest sporo, bo na ulicach i parkingach jest bardzo dużo śniegu, które utrudniają mieszkańcom przemieszczanie się czy parkowanie. Na pierwszy ogień poszły chodniki i parkingi na terenie Zamojskiego Starego Miasta m.in.: ul. Tadeusza Kościuszki, Żeromskiego oraz część ul. Kolegiackiej.

Zaangażowanie osób pozbawiony wolności w powyższe działania daje im pracę, która uczy, że solidarność i wzajemne wsparcie są niezbędne do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.Inicjatywa odbyła się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *