Opłatomat w Ratuszu

Opłatomat, który znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta, został dostarczony nieodpłatnie przez Bank PKO BP SA w ramach umowy na prowadzenie obsługi bankowej Miasta Zamość i jego jednostek podległych. Został uruchomiony 20 stycznia 2017 roku i jest dostępny dla mieszkańców w godzinach pracy urzędu.
W chwili obecnej opłatomat został sprametryzowany do realizacji jednorazowych wpłat z poniższych tytułów:
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
zaświadczenie,
odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
sporządzenie aktu małżeństwa,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
decyzja o zmianie nazwiska/imienia,
pozostałe opłaty skarbowe,
opłata za wypis/wyrys,
opłata za pełnomocnictwo,
potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem (5 zł od strony).
W miarę zgłaszanych potrzeb mieszkańców zostaną podjęte działania zmierzające do rozszerzenia funkcjonalności o inne płatności .
Obsługa opłatomatu jest bardzo prosta, posiada on czytelne komunikaty na ekranie, które poprowadzą mieszkańców przez cały proces realizowania wpłaty, pomimo tego pracownicy Biura Obsługi Interesanta chętnie będą służyli pomocą podczas korzystania z opłatomatu.
Wszystkie transakcje za pomocą opłatomatu realizowane są bez dodatkowych opłat i prowizji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.