Ograniczenia ruchu gokartów w Parku Miejskim

W związku z licznymi skargami pieszych korzystających z terenu Parku Miejskiego na użytkowników poruszających się pojazdami typu gokart. Wydział Gospodarki Komunalnej opracował nowy projekt organizacji ruchu obowiązujący w Parku Miejskim . Istniejący dotychczas regulamin korzystania z Parku Miejskiego nie był przestrzegany przez użytkowników gokartów. W związku z tym problemem  doprecyzowano i wyznaczono alejki w parku dla użytkowników tych pojazdów. Aktualnie wyznaczone zostały miejsca po których będzie można poruszać się gokartami tak aby nie utrudniały poruszania się spacerującym po parku mieszkańcom.
Przedmiotowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 14 sierpnia 2017 r. W ramach tego zadania zakupione zostaną tablice z przekreślonym rysunkiem gokar-tu, które zostaną umieszczone przy alejkach po których pojazdy te nie będą mogły się poruszać.  Szczegółowe oznakowanie ułatwi karanie osób łamiących zakaz wjazdu na alejki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.