Odszedł Krzysztof Obst

W nocy 30 października w wieku 66 lat zmarł Krzysztof Obst – wieloletni pracownik Zamojskiego Domu Kultury i założyciel Zespołu Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada. Wyprowadzenia ciała z Domu Pogrzebowego przy ulicy Peowiaków nastąpi o godz. 12:40. Następnie o godz. 13:00 w kościele parafialnym Św. Krzyża zostanie odprawiona msza św.

Po mszy nastąpi przewiezienie ciała na Cmentarz Parafialny, gdzie nastąpi złożenie do grobu.

Krzysztof Obst – nauczyciel muzyki, pedagog i wychowawca dzieci i młodzieży. Pracę zawodową rozpoczął w 1979r jako nauczyciel w Zespole Szkół w Lublinie, w l. 1983-84 oraz 1993-2007 w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu, wykładowca w Studium Nauczycielskim w Zamościu w l. 1984-1993. Instruktor ds. muzyki od 1984r. w Wojewódzkim Domu Kultury – Zamojskim Domu Kultury.

W 1983 r. założył, działający przy Zamojskim Domu Kultury Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”, z którym pracował przez 36 lat. ZMD „Capella all Antico” to zespół wokalno-instrumentalny, wykonujący muzykę kompozytorów europejskich epoki średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku. Występuje w historycznych kostiumach, z bogatym instrumentarium historycznym.

Inicjator powstania w 1994r. Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Dawnej, inicjator i organizator w l.1998-2005 wymiany kulturalnej młodzieży z Zespołem ze Szkoły Muzycznej w Hannover Laatzen.
Współorganizator Festiwalu Muzyki Renesansu w Zamościu, od 2005 roku członek Kapeli Ludowej ZPiT „Zamojszczyzna” ZDK. Juror komisji oceniających konkursy i przeglądy, autor muzyki i opracowań muzycznych spektakli teatrów dziecięcych i młodzieżowych (nagroda Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu). Organizator warsztatów artystycznych dla członków zespołu. Na wykonanych przez niego instrumentach (2 rebeki, 3 mandory, lira korbowa), które zbudował dla potrzeb własnego zespołu, grają zespoły krajowe.

W ciągu 36 lat w zajęciach ZMD uczestniczyło i rozwijało swoje uzdolnienia i zainteresowania ponad 300 uczniów z zamojskich szkół. Krzysztof Obst od podstaw uczył nauki gry na instrumentach i wokalu.

Osiągnięciem zawodowym i artystycznym p. Krzysia Obsta była 36-letnia działalność ZMD „Capella all’ Antico”. Dorobek artystyczny zespołu, wysoki poziom wykonywanych utworów, bogaty repertuar, instrumentarium historyczne, piękne historyczne kostiumy to zasługa i efekt wielu starań,
troski i systematycznej, wykraczającej poza obowiązki zawodowe pracy p. Krzysztofa Obsta.
Działalność zespołu to ok. 600 koncertów w kraju i zagranicą – wielokrotne w Niemczech ( Hannover, Hamburg, Schwabisch Hall, Meklemburgia, Holtzminden), Hiszpanii, Jugosławii, Czechach, Rosji, Rumunii, na Słowacji i Ukrainie; główne nagrody i wyróżnienia ogólnopolskich festiwali m.in. Festiwal Młodzieży w Kielcach, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Festiwal Muzyka Dawnej w Lublinie, „Schola Cantorum” w Kaliszu (wielokrotny laureat, w 2008r. – Złota Harfa Eola, Grand Prix Festiwalu,
Puchar MEN, w 2018 r. Brązowa Harfa Eola); udział i nagrody na międzynarodowych festiwalach w Starym Sączu, Malborku (Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w 2019 r.), Elblągu, Jarosławiu, Świeradowie Zdroju i Lwowie; koncerty w Filharmonii Lubelskiej i Lwowskiej oraz z zespołem „Ars Nova” i „Dekameron”; nagrania telewizyjne w programach lokalnych i ogólnopolskich oraz telewizji lokalnej Hamburga i Walencji. Na szczególną uwagę zasługuje repertuar zespołu, wyszukiwany i opracowywany przez p. Obsta, który sam aranżował i instrumentował. ZMD wykonuje utwory wokalne i wokalno-instrumentalne; staropolskie, starofrancuskie, angielskie, niderlandzkie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie. W 2007r. w wyniku starań p. Obsta zespół nagrał płytę „Muzyka średniowiecznej Europy”.

Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją pracę m.in. , w roku 2013 Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz w roku 2019 Złotym Krzyżem Zasługi

(inf. i fot. ZDK)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *