Od 1 stycznia 2021 opłaty za odpady komunalne zależne od 1 m3 zużytej wody

28 września 2020 o godz. 13:00 w sali Consulatus odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta Zamość .

W porządku obrad znalazł się punkt nr 8 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość

Rada Miasta Zamość przyjęła uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość.

Od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy miasta zapłacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 14 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 zł miesięcznie za 1m3 zyżytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie sią zbierane w sposób selektywny

ZA: 9, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna:

ZA (9) Błażewicz Piotr, Fugiel Jolanta, Godzisz Ireneusz, Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Matwiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Szpatuśko Andrzej, Walewander Marek

PRZECIW (7) Ćwik Sławomir, Kudela Marek, Lizut Tadeusz, Małysz Piotr, Podgórski Grzegorz, Wojtak Zdzisław, Zwolak Rafał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Klimczuk Agnieszka, Kupczyk Janusz, Nowakowski Wiesław, Sowa Krzysztof, Stręciwilk- Gościcka Maria

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2) Zagdański Dariusz, Zawiślak Monika

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość wraz z wnioskiem.

ZA: 9, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (9) Błażewicz Piotr, Fugiel Jolanta, Godzisz Ireneusz, Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Matwiejczuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Szpatuśko Andrzej, Walewander Marek

PRZECIW (7) Kudela Marek, Lizut Tadeusz, Małysz Piotr, Nowakowski Wiesław, Podgórski Grzegorz, Wojtak Zdzisław, Zwolak Rafał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Ćwik Sławomir, Klimczuk Agnieszka, Kupczyk Janusz, Sowa Krzysztof, Stręciwilk- Gościcka Maria

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2) Zagdański Dariusz, Zawiślak Monika

Pełny tekst podjętej uchwały http://www.zamosc.esesja.pl/zalaczniki/98783/smieci-kwoty_927789.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.