Nowości

1.Dewastacja lamp na oś.Planty
18.10.2017 godz. 18:53 Planty. Kobieta idąca w grupie uszkodziła dwie lampy oświetleniowe. O zdarzeniu poinformowano dyżurnego SM. Na miejsce wysłano patrol, który zatrzymał sprawczynię i przekazał ją patrolowi Policji.

2.Torba z papierosami bez akcyzy
22.10.2017 ok. godz. 9:00 na terenie Starego Miasta – skrzyżowanie ulic Zamenhofa i Bazyliańskiej zauważono czarną torbę sportową, która znajdowała się na ulicy. W środku znajdowały się papierosy bez polskiej akcyzy w ilości 70 paczek. Torba z zawartością została przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

3. Mikro innowacje-makro korzyści
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – warsztatowe dla organizacji, instytucji lub osób zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju, które odbędzie się 7 listopada (wtorek) o godz. 13:30 w Zamościu – Sala Consulatus Urzędu Miasta, Rynek Wielki 13. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł. Brak pracy, praca poniżej kwalifikacji, konieczność wyjazdu w poszukiwania źródła utrzymania – to tylko niektóre problemy z którymi stykają się młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy. Oferta projektu skierowana jest do wszystkich, którzy mają pomysł, ideę jak zaradzić tego typu problemom! Dofinansowanie może zostać przyznane na sfinansowanie działań związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru „przechodzenie z systemu edukacji na rynek pracy”. Pomysłodawcą – innowatorem (grantobiorcą) może być zarówno instytucja publiczna, organizacja pozarządowa jak i osoba indywidualna. Kto może wziąć udział w spotkaniu? Każdy kto ma już pomysł lub potencjał do wykreowania nowatorskiej inicjatywy, która może wpłynąć na poprawę sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych problematyką – udział w spotkaniu może stać się inspiracją do stworzenia innowacyjnego rozwiązania, poprawiającego sytuację absolwentów na rynku pracy.

Program spotkania:
13:30 – 15:00
Prezentacja założeń projektu – Koordynator Projektu,
Pomysł innowacyjny to znaczy jaki? Kryteria oceny i zasady wdrażania innowacji społecznych – warsztat prowadzony przez Brokerów Innowacji Społecznych.
15:00-16:00
Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie
Więcej informacji na temat projektu w załączonym materiale oraz na stronie internetowej: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/

4. VIII Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego – 2017
Rok 2017 jest ósmą edycją „Polonijnego Festiwalu Sportu Powszechnego”. Impreza odbędzie się w dniu 25 października 2017 w Zamościu. Głównym celem organizowania tej imprezy była i jest integracja środowisk polonijnych, sportowa rywalizacja oraz umacnianie i ożywianie kontaktu z krajem ojczystym. Projekt powstał z myślą o młodzieży posiadającej polskie korzenie i mieszkającej poza granicami naszego kraju oraz ich rówieśników w kraju. Bezpośrednimi adresatami przedsięwzięcia jest młodzież polonijna z Ukrainy w liczbie ok. 50 osób: reprezentanci Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej, Towarzystwa Kultury Polskiej im. W. ST. Reymonta na Rowieńszczyźnie oraz ich rówieśnicy w liczbie ok. 250 osób z miasta Zamość, województwa lubelskiego i podkarpackiego.Realizacja polonijnego festiwalu zachęci młode pokolenie do podejmowania różnorodnej aktywności ruchowej, a w perspektywie długoterminowej do wykształcenia nawyku zdrowego trybu życia. W czasie Festiwalu odbędą się imprezy rekreacyjno-sportowe: na basenie ,w hali OSiR w Zamościu oraz na świeżym powietrzu. Na basenie odbędą się konkurencje: pływanie na czas na dystansie 50 i 100 m., sztafety pływackie 4 x 25 m., na hali sportowej odbędą się konkurencje wyścigowe, szybkościowe, sztafetowe i rzutowe. Festiwal zakończy się uroczystym podsumowaniem rywalizacji, wręczeniem dyplomów i pucharów.

5.Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” odbędzie się uroczyste wręczenie podziękowań dla 34 osób, które pracowały w jednostkach oświatowych Miasta Zamość i odeszły na emeryturę w roku szkolnym 2016/2017. Osiemnaście listów gratulacyjnych dla nauczycieli szkół niepublicznych oraz 36 nagród Prezydenta Miasta Zamość dla nauczycieli i dyrektorów szkół i palcówek prowadzonych przez Miasto Zamość odbędzie się 27 października 2017 r., o godzinie 9:00.Uroczystość odbędzie się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, ul. Odrodzenia 9 w sali nr 2.

6.Nowa ścieżka afaltowa
Wyremontowano ok. 235m ścieżki asfaltowej wzdłuż Łabuńki na odcinku od mostu przy przychodni lekarskiej w kierunku ZOO. Kolejny etap, do ul. Królowej Jadwigi planuje się wiosną 2018r.

7.Mniej azbestu w mieście
Zakończono zadanie i przekazano rozliczenie dotacji ze środków WFOŚiGW na program usuwania azbestu. W tym roku na realizację zadania wykorzystano łącznie 29 882zł, w tym 10 400zł ww. dotacji. Pozwoliło to na usunięcie 79 ton azbestu z 50 nieruchomości. Program usuwania wyrobów zawierających azbest, Urząd Miasta Zamość realizuje od 2008 roku. Do tej pory usunięto i zutylizowano 1168 ton pochodzących z 822 nieruchomości. Wydano na ten cel już ponad 730tys. zł. Dodatkowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach tzw. Programu Szwajcarskiego usunięto 256 ton z 175 nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

8.Remonty na Cmentarzu Parafialnym
W najbliższym czasie przy kwaterze wojennej na Cm. Parafialnym planuje się drobne prace remontowe. Wzdłuż alei głównej, od strony grobów wojennych, wysypany zostanie grys granitowy koloru szarego. Zakres uzgodniono wstępnie z zarządcą cmentarza i konserwatorem zabytków.

Marek Gajewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *