Nowe rondo prawie gotowe

rondo1U zbiegu ulic Starowiejskiej, Wojska Polskiego, Namysłowskiego i Powiatowej dobiegają końca prace przy budowie nowego ronda w Zamościu.

Obecnie wykonano wyspy dzielące i wyspę środkową. Na jezdni ułożono warstwę wiążącą asfaltową. Trwają prace związane z chodnikami, zjazdami, oświetleniem, profilowaniem terenów zielonych oraz ułożeniem warstwy ścieralnej asfaltowej.

Całkowity koszt prac, czyli roboty drogowe i nadzór, wyniesie 1800000 zł. Planowany termin ukończenia to 30 września br. Wykonawcą prac jest PW. SADEX J. Sadlik.

W ramach budowy ronda wykonane zostanie również odwodnienie, kolizje energetyczne i telekomunikacyjne oraz roboty drogowe. Powstanie nawierzchnia jezdni i chodników po ok. 50 m w każdym kierunku.

Na chwilę obecną Zarząd Dróg Grodzkich nie przewiduje zamknięcia drogi ani żadnych objazdów, jednak nie wykluczone będzie zamknięcie skrzyżowania na 24 godziny przy układaniu ostatniej warstwy ścieralnej asfaltu.

Info.: Newsletter Zamościa 03/09/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.