Nowe decyzje w sprawie szkoły w Sitnie

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Uprzejmie informujemy że po przeprowadzaniu wnikliwej analizy prawnej uchwał Rady Gminy Sitno zakwestionowanych pod względem ich zgodności z prawem przez m.in. Posła Zawiślaka, Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2015r., znak: PN-II.4131.98.2015, stwierdził nieważność uchwały Nr IW21/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitno, z powodu naruszenia art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zaś rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 18 marca 2015r. znak: PN-II.4131.111.2015 stwierdził nieważność uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Sitno z dn. 13 lutego 2015 w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i okolic C.L. prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie oraz  uchwały Nr VI/24/2015 Rady Gminy Sitno z dn. 25 lutego 2015 w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i okolic C.L. prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie – oba pisma w załączeniu. Dodajmy że negatywną opinię nt. przekazania w/w samorządowej szkoły stowarzyszeniu wydał także Kurator Oświaty w Lublinie

Przypominamy że o działaniach samorządu gminy Sitno w ww. sprawie zrobiło się głośno za sprawą społecznych protestów ze strony  m.in. rodziców, ale także nauczycieli, którzy ostro sprzeciwili się ww. działaniom, zmierzającym do przekazania szkoły Podstawowej w Sitnie podmiotowi zewnętrznemu. W pełni podzielając zdanie strony społecznej Poseł S. Zawiślak wraz z klubowym kolegą – posłem L. Sprawką zdecydowali się zainterweniować w tej sprawie do Wojewody Lubelskiego – treść pism jakie w tej sprawie złożono dostępna jest na stronie internetowej posła Sławomira Zawiślaka, w zakładce Aktualności.

http://www.slawomirzawislak.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2904:poparcie-spoecznych-dziaa-na-rzecz-utrzymania-samorzdowej-szkoy-podstawowej-w-sitnie&catid=41:aktualnosci-2015

Poseł swoje stanowisko zaprezentował także podczas odbywającej się dnia 3 lutego br. sesji Rady Gminy Sitno. Głównym punktem jego wystąpienia było podniesienie tezy że ww. działania są sprzeczne z ustawą o systemie oświaty oraz interesem społecznym. Dodatkowo poinformował on licznie przybyłych na sesję mieszkańców gminy i nauczycieli o skierowaniu ww. pism interwencyjnych z prośbą o szczegółową kontrole procesu uchwałodawczego związanego z projektowanymi zmianami w sieci przedszkoli i szkól podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w gminie Sitno do Wojewody Lubelskiego – jw.

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko Wojewody, Poseł dziękuje stronie społecznej za okazane zaufanie oraz dobrą współpracę na rzecz dobra oświaty w naszym regionie zaś mediom za podjęcie i nagłośnienie tego tematu.

Materiał nadesłany przez:
Sekretariat Biura Poselskiego
Posła na Sejm RP
Sławomira Zawiślaka PIS

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *