Nowe decyzje w sprawie szkoły w Sitnie

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Uprzejmie informujemy że po przeprowadzaniu wnikliwej analizy prawnej uchwał Rady Gminy Sitno zakwestionowanych pod względem ich zgodności z prawem przez m.in. Posła Zawiślaka, Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 9 marca 2015r., znak: PN-II.4131.98.2015, stwierdził nieważność uchwały Nr IW21/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitno, z powodu naruszenia art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zaś rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 18 marca 2015r. znak: PN-II.4131.111.2015 stwierdził nieważność uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Sitno z dn. 13 lutego 2015 w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i okolic C.L. prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie oraz  uchwały Nr VI/24/2015 Rady Gminy Sitno z dn. 25 lutego 2015 w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i okolic C.L. prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie – oba pisma w załączeniu. Dodajmy że negatywną opinię nt. przekazania w/w samorządowej szkoły stowarzyszeniu wydał także Kurator Oświaty w Lublinie

Przypominamy że o działaniach samorządu gminy Sitno w ww. sprawie zrobiło się głośno za sprawą społecznych protestów ze strony  m.in. rodziców, ale także nauczycieli, którzy ostro sprzeciwili się ww. działaniom, zmierzającym do przekazania szkoły Podstawowej w Sitnie podmiotowi zewnętrznemu. W pełni podzielając zdanie strony społecznej Poseł S. Zawiślak wraz z klubowym kolegą – posłem L. Sprawką zdecydowali się zainterweniować w tej sprawie do Wojewody Lubelskiego – treść pism jakie w tej sprawie złożono dostępna jest na stronie internetowej posła Sławomira Zawiślaka, w zakładce Aktualności.

http://www.slawomirzawislak.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2904:poparcie-spoecznych-dziaa-na-rzecz-utrzymania-samorzdowej-szkoy-podstawowej-w-sitnie&catid=41:aktualnosci-2015

Poseł swoje stanowisko zaprezentował także podczas odbywającej się dnia 3 lutego br. sesji Rady Gminy Sitno. Głównym punktem jego wystąpienia było podniesienie tezy że ww. działania są sprzeczne z ustawą o systemie oświaty oraz interesem społecznym. Dodatkowo poinformował on licznie przybyłych na sesję mieszkańców gminy i nauczycieli o skierowaniu ww. pism interwencyjnych z prośbą o szczegółową kontrole procesu uchwałodawczego związanego z projektowanymi zmianami w sieci przedszkoli i szkól podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w gminie Sitno do Wojewody Lubelskiego – jw.

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko Wojewody, Poseł dziękuje stronie społecznej za okazane zaufanie oraz dobrą współpracę na rzecz dobra oświaty w naszym regionie zaś mediom za podjęcie i nagłośnienie tego tematu.

Materiał nadesłany przez:
Sekretariat Biura Poselskiego
Posła na Sejm RP
Sławomira Zawiślaka PIS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *