Nowa Szansa zrealizuje projekt aktywizacji społecznej

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Od 1 czerwca do 31 grudnia br. Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu (SNSwZ) będzie realizowało partnerski projekt pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016”.

Działaniami projektu zostanie objętych 20 osób z podziałem na dwie grupy. Pierwsza grupa to 12 osób korzystających z pomocy społecznej MCPR w Zamościu z zawartymi kontraktami socjalnymi, zarejestrowanych w PUP Zamość, zagrożonych marginalizacją społeczno-zawodową z Zamościa, dla których planuje się przeprowadzenie procesu reintegracji społeczno-zawodowej z elementami zatrudnienia wspieranego (prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne).

Druga grupa to 8 osób – przedstawicieli Partnerów, którzy w ramach działań projektu wypracują kierunki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zamościu.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Newsletter 04/05/2016

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *