Nowa kanalizacja na os.Planty

 20.03.2018r. został przekazany plac budowy do realizacji kanalizacji deszczowej na osiedlu Planty.Zakres zamówienia obejmuje budowę kolektora deszczowego o łącznej długości 1 158,6 mb od studni Kd12  do Kd133, od Kd 15 do Kd 87  z odgałęzieniami i przyłączami. Całkowita długość kolektora DN 900 wynosi L = 217,9 mb Całkowita długość zbieraczy wynosi L = 697,2 mb Całkowita długość przyłączy wynosi L = 243,5 mb Wykonawcą jest ” Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra” z siedzibą ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość.Wartość inwestycji to 1 629 894,17zł,

       Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.09.2018r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.