Nawałnica oraz okres żniwny i apel do rolników

W dniu 02 lipca po godz. 19 odnotowano kilka interwencji związanych z
występowaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych w następujących lokalizacjach:
Kawęczynek pożar drzewa od uderzenia pioruna, Chomęciska Duże pożar stodoły i budynku
gospodarczego od uderzenia pioruna, Wólka Nieliska uszkodzenie dachów budynku
mieszkalnego i gospodarczego, Wólka Nieliska 2 powalone drzewa, uszkodzenie linii
energetycznej, Krzak – 3 drzewa, Podstary Zamość – 2 drzewa.
Największe straty odnotowano przy zdarzeniu w Chomęciskach Dużych to aż 300 tys. Po
dojeździe miejscowej jednostki OSP stwierdzono, że cały budynek stodoły o konstrukcji
drewnianej kryty eternitem objęty był ogniem. Zagrożony był budynek gospodarczy i drugi
budynek stodoły usytuowany w pobliżu. Z budynku obory zostały wyprowadzone na zewnątrz
zwierzęta hodowlane. Utrudnieniem w prowadzeniu działań były nagromadzone różne
materiały budowlane w stodole, niesprawny pobliski hydrant. Spaleniu oprócz budynku
uległo: siewnik zbożowy, rozrzutnik, wóz opony w ciągniku. w działaniach trwających 3
godz. wzięło udział 1 zastęp z JRG Zamość oraz OSP: Chomęciska Duże, Wierzba, stary
Zamość, Udrycze.
Ponadto tego dnia odnotowano między innymi pożar ok. 1h zboża na pniu w
miejscowości Żuków, pożar prasy i ścierniska (2,3ha) w miejscowości Koniuchy oraz pożar
ścierniska (0,6ha) w miejscowości Wierzba.

Mając na względzie trwający okres żniwny mł. bryg. Andrzej Szozda apeluje do rolników o rozwagę i
zwrócenie szczególnej uwagi na odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, a także przestrzeganie
zakazu wypalania słomy i pozostałości roślinnych. Niezmiernie ważną kwestią, w
ograniczeniu strat pożarowych jest posiadanie na wyposażeniu kombajnów sprawnych gaśnic.
Ponadto istotne jest przestrzeganie elementarnych zasad:
• produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie,
• powierzchnia stert i stogów nie może być większa niż 1000m 2 a kubatura 5000m 3 ,
• sterty i stogi należy sytuować w odległościach nie mniejszych niż 30 m od budynków
wykonanych z materiałów palnych i 20m od budynków niepalnych, a także w
odległości nie mniej niż 30 m od przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia,
• w stodołach zabronione jest garażowane pojazdów silnikowych, w których na stałe nie
odłączono zasilania akumulatorowego i nie opróżniono zbiornika z paliwem.

Należy pamiętać, że przepisy przeciwpożarowe tj. § 43 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.
719), jasno zabraniają wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach. Ponadto
stwierdzone wypalanie przez rolnika słomy po kombajnie, skutkuje utratą dopłat
bezpośrednich i naraża go na mandat jaki mogą nałożyć strażacy w wysokości od 50 do 500 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.