Nauczyciel innowator w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu

W dniu 7 marca 2018r., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel- Innowator”. Wśród zwycięzców jest nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Zamościu Pani Aleksandra Luchowska-Bartnik.
Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
(info. Anna Sokalska-Wosiek SP7)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.