Nad czym będą radzić radni na sesji?

Już jutro (28 stycznia) radni Rady Miasta Zamość VIII kadencji spotkają się już po raz czwarty.

W porządku obrad znalazły się m. in. podjęcie uchwał w sprawie:

1/ sprzeciwiania się aktom agresji i nienawiści,

2/ przyjęcia informacji z działalności Zarządów Osiedli na terenie miasta Zamość za okres 2015-2018 oraz zarządzenia wyborów do organów Samorządu Osiedli na kadencję 2019-2022,

3/ skargi na sposób wykonania przez Prezydenta Miasta Zamościa uchwały Rady Miasta Zamość Nr XXIV/294/2016 z dnia 28  listopada 2016 r.,

4/ skargi na bezczynność i opieszałość Prezydenta miasta Zamość wobec stawianych zarzutów niedopełnienia bądź przekroczenia obowiązków służbowych przez podległych mu dyscyplinarnie funkcjonariuszy publicznych tj. PINB,

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,

6/wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa,

7/wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

8/ zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na27realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Podejmą także uchwały w zakresie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zamościa (ul. 11 Listopada, ul. 4 Pułku Piechoty Liniowej –  Czwartaków, ul. Księdza Jana Borowskiego, ul. Zygmunta Krasińskiego i Szafirowej).

Ponadto radni stwierdzą przekształcenie zamojskich liceów i techników oraz nazw zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Obrady rozpoczną się tradycyjnie o godz. 13 w sali Consulatus zamojskiego ratusza.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *