Miasto Zamość w programie dystrybucji węgla

Miasto Zamość przystąpiło do programu preferencyjnej dystrybucji węgla kamiennego przeznaczonego dla mieszkańców.

Maksymalna preferencyjna cena węgla wynosi 2 000 zł brutto za tonę. Zakupu preferencyjnego może dokonać osoba, która spełnia warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego (3 000 zł). Dostępny limit dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 r. Wnioski o zakup preferencyjny w ramach przysługującego limitu 1,5 tony na bieżący rok można składać od 14 listopada 2022 r. Zakup węgla po preferencyjnej cenie w ramach limitu na 2023 r. będzie wymagał złożenia ponownego wniosku po 1 stycznia 2023 r.

Wnioski o zakup węgla można składać w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu (parter budynku), w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz Miejski), korespondencyjnie na adres urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Wzór wniosku dostępny jest w ww. miejscach wyznaczonych do osobistego składania wniosku oraz na stronie internetowej zamosc.pl lub umzamosc.bip.lubelskie.pl.

W celu sprawniejszego rozpatrzenia wniosku:

  • prosimy o wyrażenie zgody na odbiór korespondencji w formie elektronicznej

(na podany adres e mail),

  • prosimy dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających przyznanie dodatku węglowego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – potwierdzenie przelewu lub przesłana na adres e-mail informacja o przyznaniu dodatku.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (84) 677-23-60, (84) 677-23-31, (84) 677-24-34 w godzinach pracy urzędu lub mailowo na adres komunalny@zamosc.pl.

O dostępności węgla, płatności i sposobie odbioru, wnioskodawcy będą informowani na kolejnych etapach naboru.

Wnioski do pobrania: http://zamosc.pl/news/7147/miasto-zamosc-w-programie-dystrybucji-wegla.html

info.UM

foro/Pixabay

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *