MCPR i PUP-zaktywizowani bezrobotni

Program Aktywizacja i Integracja jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (od 11.04.2017r do 10.06.2017r.) dla 10 osób bezrobotnych z miasta Zamość, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających III profil pomocy i realizujących kontrakt socjalny.
W ramach tego programu odbywają się: aktywizacja zawodowa – poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godz. tygodniowo i integracj aspołeczna – realizowana w formie grupowego i indywidualnego poradnictwo, warsztatów trenerskich – mająca na celu zmianę postawy bezrobotnego, w wymiarze 10 godz. tygodniowo.

Bezrobotnemu za wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo/ 40 godzin miesięcznie – przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł. za godzinę tj. miesięcznie 324 zł.

Urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu, pozostała kwota tj. 40% to koszt gminy.
Prace społecznie użyteczne zostały zorganizowane w następujących placówkach w Zamościu:
– u Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
– w Środowiskowym Domu Samopomocy,
– w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie,
– w Zespole Szkół nr 4
– w Książnicy Zamojskiej
– w Ośrodku Sportu i Rekreacji .
Integrację społeczną w ramach tego Programu przeprowadzi Stowarzyszenie „ Nowa Szansa” w Zamościu. [materiał nadesłany]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *