Lokalny Program Rewitalizacji – zróbmy to razem

Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk zaprasza na spotkania informacyjne w związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017 – 2023, który będzie dokumentem wskazującym m.in. obszar planowany do objęcia procesami związanymi z rewitalizacją oraz zadania, które powinny zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji, serdecznie zapraszam przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, zarządów osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkich mieszkańców do udziału w jednym ze spotkań informacyjnych związanych z przygotowaniem wskazanego powyżej dokumentu.

Rewitalizacja to przywrócenie do życia, ożywienie, zatem wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych z zastosowaniem powiązanych wzajemnie przedsięwzięć obejmujących kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno- funkcjonalne, techniczne oraz środowiskowe, integrujące na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki w celu podniesienia jakości życia mieszkańców tych rejonów. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia procesu rewitalizacji jest czynny udział mieszkańców w działaniach rewitalizacyjnych podejmowanych przez Miasto. W czasie spotkań z mieszkańcami specjalista z zakresu rewitalizacji w przystępny sposób przedstawi Państwu zasady przeprowadzania działań rewitalizacyjnych oraz korzyści płynące z realizacji takich przedsięwzięć. Spotkania te będą również doskonałą okazją do wskazania przez mieszkańców zadań, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. w siedzibie Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu ul. Łukasińskiego 2E (planty-Luneta)

Osoba do kontaktu: Kamil Kabasiński mail: kamil.kabasinski@gmail.com

Program
9:00 – 11:00 – spotkanie dla przedsiębiorców
11:00 – 13:00 – spotkanie dla przedstawicieli Rady Miasta, rad osiedli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

13:00 – 15:00 – spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
15:00 – 17:00 – spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *