Kursy maturalne w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu zaprasza uczniów na kurs przygotowujący do matury. Uczelnia oferuje kursy maturalne z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język polski, matematyka, WOS.

Kurs przygotowuje do obu części egzaminu z danego przedmiotu: ustnej i pisemnej. Zajęcia odbywać się będą w budynkach PWSZ w Zamościu przy ul. Pereca 2 i ul. Hrubieszowskiej 24. Grupy będą liczyć do 15 osób. Kurs maturalny obejmuje 100 godzin lekcyjnych, a cena za 1 godzinę wynosi tylko 13 zł. Przy zapisaniu na więcej niż jeden przedmiot, uczeń dostanie zniżkę 10% na każdy kolejny przedmiot.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października br. w PWSZ wZamościu ul. Pereca 2, pokój nr 118, w godz. 12-16.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 790 337 469 lub e-mail: kursymaturalne@pwszzamosc.pl.

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stroniewww.pwszzamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.