Kurs z matematyki – ostatnie dni

Nie zdałeś matury z matematyki? Jeszcze tylko tydzień trwają zapisy na intensywny kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu zaprasza na 40-godzinne zajęcia (10 dni po 4 godz.), które odbędą się w dnia 3-18 sierpnia br. w Instytucie Matematyki i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 64.

Opłata za kurs wynosi 120 zł, czyli 3 zł za 1 godzinę. Uczestnicy kursu, którzy po zdaniu matury podejmą studia w PWSZ w Zamościu, nie będą musiały już wnosić opłaty rekrutacyjnej (70 zł).

Zgłoszenia (wraz z opłatą) przyjmowane są do 28 lipca – PWSZ w Zamościu, ul. Pereca 2 (pokój nr 120 lub 124), tel. 84/ 638 34 44, e-mail:promocja@pwszzamosc.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.