Konsultacje zagospodarowania przestrzennego Miasta

W dniu 13 lipca 2017 roku o godz. 10:00 w Sali Consulatus Ratusza Miejskiego odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość dla terenu położonego przy ul. Strefowej. Zmiany dotyczą Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Mielec- Podstrefy Zamość oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Plan wyłożony jest w Urzędzie Miasta do25.07.2017r. Uwagi można składać (na piśmie) do 09.08.2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.