Konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą „Śnieżny Dekalog”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przypominamy, że trwa konkurs plastyczno-filmowy na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Dzieci i młodzież zachęcamy do wzięcia działu w konkursie. Prace można przesyłać do 5 marca 2021 roku.

Prace konkursowe – rysunek, plakat lub spot filmowy, można wykonać indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – wiek: 5-10 lat,
  • kategoria II – wiek: 11-16 lat.

Wykonaną pracę należy przesłać do 5 marca 2021 roku na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ulica Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 roku. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy więc do udziału.

Partnerami konkursu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

informacja / starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego pn Śnieżny Dekalog.pdf

ulotka konkursowa A6.pdf

plakat konkursu “Śnieżny Dekalog”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.