Konkurs na realizację zadań MPPiRPA

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Prezydent Zamościa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację trzech zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Termin składania ofert upływa 6 maja 2016 r.

Zadanie pierwsze: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie kolonii i obozów, przebiegających z realizacją programu profilaktycznego na podstawie naboru, którego dokonuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 1. Na realizację zadania publicznego Miasto Zamość przeznacza kwotę w wysokości 103 320,00 zł.

Zadanie drugie: Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności  z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem   „Lato  w mieście 2016”. Na realizację zadania publicznego Miasto Zamość przeznacza kwotę w wysokości 48 680,00 zł.

Zadanie trzecie: Organizacja obozów terapeutycznych i innych wyjazdów integracyjno – rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu  i członków ich rodzin. Na realizację zadania publicznego Miasto Zamość przeznacza kwotę w wysokości  26 500,00 zł.

Info.: Newsletter 02/04/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.