Komunikat o nowych technologiach w kardiologii wdrażanych w Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

szW dniach 13-14 maja 2015 r. w Oddziale Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przeprowadzono pierwsze w historii oddziału zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy mają zwiększone ryzyko udaru mózgu. Zabiegi przeprowadził zespół Oddziału Kardiologii z udziałem prof. dra hab. med. Zbigniewa Kalarusa, kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii w Śląskim Centrum Chorób Serca, prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz dra. n. med. Witolda Streba. Zabiegom poddanych zostało pięciu pacjentów.

– „Zalecaną metodą profilaktyki udarów niedokrwiennych mózgu jest stałe przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Ale jest część chorych, którzy nie mogą ich stosować, bo są one przeciwwskazane albo skuteczna terapia napotyka na trudności. Głównie chodzi o powikłania i ryzyko krwawień. Dlatego za pomocą tej nowej metody zabiegowej zamykamy uszko lewego przedsionka, czyli miejsce gdzie tworzą się skrzepliny, chroniąc chorych przed ewentualnym udarem. Tych chorych jest relatywnie dużo i jest to dla nich alternatywa. Staramy się wykonywać tych zabiegów coraz więcej. Jest to jedna z nielicznych metod wprowadzona do refundacji w ostatnim czasie”- mówi prof. Zbigniew Kalarus. I dodaje. – „Zespół w Zamościu jest świetnie przygotowany, aby tę nową technikę wdrożyć w ciągu kilku miesięcy jako rutynową”.

– „Wdrożenie tej metody zabiegowej wprowadza nasz ośrodek do grupy zaledwie kilku placówek kardiologicznych w Polsce, w których wykonywane są tego typu zabiegi. Głównym celem jest skrócenie drogi chorego człowieka do tego rodzaju procedury. Nasz pacjent często odmawia wyjazdu do wielkich ośrodków kardiologicznych w Polsce, ponieważ ograniczają go jego możliwości, w tym m.in. koszty przejazdu. Dlatego dążymy do stworzenia naszym pacjentom możliwości skorzystania z nowych technologii którymi dysponują najlepsze placówki w kraju”. – podkreśla dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok, Ordynator Oddziału Kardiologii.

Zaplanowano przeprowadzenie kolejnej serii tego typu zabiegów, w sytuacji, w której zgłoszeni zostaną pacjenci i zostaną zakwalifikowani do wykonania zabiegu z wykorzystaniem nowej metody leczenia.

Wizyta prof. Z. Kalarusa została wykorzystana do spotkania z lekarzami w ramach posiedzenia naukowego Oddziału Zamojskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poruszane tematy dotyczyły najważniejszych aspektów terapii kardiologicznej, w tym zabiegów zamykania uszka lewego przedsionka oraz stymulacji resynchronizującej i prowadzenia pacjentów ze stymulatorem resynchronizującym.

Info. i foto.: Ryszard Pankiewicz
Rzecznik Prasowy
SPSW im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.