Kolejny krok do budowy dwóch odcinków S17 w woj. lubelskim

Złożyliśmy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S17: Łopiennik – Krasnystaw i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód.

Nowym śladem

Oba odcinki są na etapie prac przygotowawczych. Projektanci opracowują Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasami awaryjnymi). Przebiegać będzie nowym śladem. W ramach inwestycji powstaną m.in. obiekty inżynierskie, w tym węzeł drogowy Zamość Północ, drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także urządzenia ochrony środowiska.

Warianty preferowane

Dla odcinka Łopiennik – Krasnystaw, o długości ok. 9,6 km, jako preferowany we wniosku do decyzji środowiskowej (DŚU) wskazaliśmy wariant nr 3 z podwariantem 3.1. Na mapie oznaczony jest on kolorem niebieskim (podwariant 3.1 – kolor jasnoniebieski – mapa do pobrania pod artykułem).

Odcinek będzie rozpoczynać się za węzłem Łopiennik. Następnie, za Łopiennikiem Górnym, trasa ekspresowa przybliży się do obecnej drogi krajowej nr 17 i przebiegać będzie wzdłuż niej. Dalej od zachodniej strony ominie cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, położony w lesie w Łopienniku Górnym, a także zabudowania w miejscowości Zakręcie.

Z kolei odcinek Zamość Sitaniec – Zamość Wschód będzie liczył ok. 12 km. Jako preferowany we wniosku do decyzji środowiskowej wskazaliśmy wariant nr 2. Na mapie oznaczony jest on kolorem zielonym (mapa do pobrania pod artykułem). Planowana trasa omija Zamość po północno-wschodniej stronie. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843 zaplanowano węzeł Zamość Północ. Następnie droga przetnie istniejącą linię kolejową w okolicach miejscowości Reforma. Odcinek kończyć będzie się w okolicach Kolonii Jarosławiec, przed węzłem Zamość Wschód.

Co dalej?

Wniosek o wydanie DŚU jest ważnym krokiem przybliżającym inwestycję do jej realizacji. DŚU zatwierdza ostateczny przebieg planowanej drogi i jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu DŚU, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego. Następnie, po zakończeniu prac przygotowawczych, planujemy ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi w systemie Projektuj i buduj.

Materiały

S17 odcinek Łopiennik – Krasnystaw. Warianty przebiegu trasy

S17 odcinek Zamość Sitaniec – Zamość Wschód. Warianty przebiegu trasy

/GDDKiA O/Lublin /

WCZEŚNIEJSZE ARTYKUŁY O TEJ INWESTYCJI ZNAJDZIECIE TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *