Już niebawem rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat –
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań spis prowadzony będzie
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne
związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwają prace nad
nowelizacją ustawy tak, by wydłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące – wówczas spis
powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył się w Polsce w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie pozwoli na
analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie:
ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z
warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę
określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są
wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony
zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb
mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w
Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego
spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy
stale mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający
czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Dane podawane w spisie dotyczą stanu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, a z treścią pytań,
zawartych w formularzu można zapoznawać się pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-
2021/.
Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na
stronie spis.gov.pl już od pierwszego dnia spisu.

Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” –
wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie
mógł skorzystać bezpłatnie z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w
Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym
przeprowadzenie samospisu. Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja
epidemiczna na to pozwoli.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zrealizować spis w
formie wywiadu telefonicznego lub – jeśli będzie to konieczne – bezpośredniego, z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa.
Rozpoczynając wywiad rachmistrz musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz
urząd statystyczny, który reprezentuje). Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego
można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w
aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do
przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej
ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i
objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest
wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających
możliwość jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby
upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem
zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe są anonimizowane.

Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i
analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez
służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla
innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi
Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021: spis.gov.pl.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *