IX Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

nie obojętnosci

Niewolnictwo, handel ludźmi – zamierzchłe czasy czy bolesna rzeczywistość dzisiejszego świata?

18 października obchodziliśmy IX Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Dziś mówi się o 27 milionach współczesnych niewolników. Według danych ONZ, co roku około 2,5 mln ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego 1,2 mln to dzieci.

Handel ludźmi jest to użycie człowieka dla korzyści innych, z naruszeniem praw i godności osoby ludzkiej. Wyzysk ten jest związany ze stosowaniem przemocy psychicznej i fizycznej, w postaci gróźb, zastraszenia, bicia, gwałtów i obrażania uczuć. Może to być także wykorzystanie różnego rodzaju form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, nadużycia władzy, czy słabości. Handlarze żerują na psychicznym i fizycznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy: praca przymusowa często w nieludzkich warunkach, bez należytego wynagrodzenia,wykorzystanie w przemyśle erotycznym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, do popełniania przestępstw, przymusowe małżeństwa, handel organami i inne formy wykorzystania (np. dzieci są wcielane do organizacji zbrojnych i uczestniczą w walkach z bronią w ręku).

Niestety jest to problem na skalę światową, który rozprzestrzenia się w szybkim tempie, a w dodatku dotyczy także Polski, gdzie nawet 15 tys. osób rocznie może padać ofiarą handlu ludźmi. Dlatego organizacje przeciwdziałające handlowi ludźmi i pomagające ofiarom, policja, wspólnoty kościelne podejmują działania aby przeciwdziałać, aby uświadamiać, mówić, reagować, pomagać.
Na różną skalę, zależnie od możliwości, z inicjatywy Sekcji Bakhita (Sieć BAKHITA do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ) 18 października w kilku miastach w Polsce (Warszawie, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Wrocławie, Przemyślu, Zamościu, Piasecznie), odbyła się kampania edukacyjno-artystyczno-modlitewna. Celem kampanii było podnoszenie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży najbardziej narażonej na wykorzystanie w tym procederze, świadomości na temat handlu ludźmi. Chcieliśmy też uwrażliwiać na problem współczesnego niewolnictwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę właściwego reagowania w zetknięciu z tym procederem i udzielania odpowiedniej pomocy osobom pokrzywdzonym.

18 października młodzi wolontariusze wraz z siostrami FMM, wyszli na ulice Zamościa, aby być głosem tych, którym głos zabrano, których odarto z godności i skrzywdzono. W godz. od 9.30 do 14.00 pod kościołem św. Katarzyny, kościołem Katedralnym oraz na placu Starego Rynku można było zobaczyć pantomimę ukazującą problem współczesnego niewolnictwa, traktowania człowieka jak towar. Można było poznać historie ofiar i sposoby werbunku handlarzy.

Warto wiedzieć jak ustrzec się przed wykorzystaniem i krzywdą i gdzie udać się po pomoc.

 Jeśli szukasz pomocy:Wybrane podmioty zaangażowane we wspieranie zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi, a także udzielające pomocy ofiarom:

OGÓLONOEUROPEJSKI NUMER 112

Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi
www.kcik.pl
info@kcik.pl
+48 22 628 01 20
tel. zaufania: 605 687 750

Stowarzyszenie PoMOC
www.po-moc.pl
pomoc@po-moc.pl
tel. +48 32 255 38 69

Sieć BAKHITA do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa
przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ)
bakhitapl@gmail.com

Telefon zaufania Komendy Głównej Policji, Wydział do Walki z Handlem Ludźmi
handelludxmibsk@policja.gov.pl
tel. 664 974 934

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@pol.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (+48 22) 616 16 69
www.fdn.pl
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70
tel. (+48 22) 654 70 7
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: itaka@itaka.org.pl

Jeśli szukasz informacji:
www.handelludxmi.eu
www.bezpiecznapraca.eu
www.msz.gov.pl

info.sylwiastelmach

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *