Instalacja fotowoltaiczna w zamojskim „starym” szpitalu produkuje prąd

– W dobie rosnących kosztów energii takie projekty są na wagę złota – mówi prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. Damian Miechowicz. – Według wstępnych szacunków, dzięki instalacji będziemy w stanie zaoszczędzić na rachunkach za prąd nawet 40 tys. zł rocznie.

Co ważne, panele o łącznej mocy prawie 50 kW udało się zainstalować przy wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W trakcie realizacji nie obyło się bez problemów. Pierwszy przetarg trzeba było unieważnić, ponieważ firma, która go wygrała ostatecznie odmówiła podpisania umowy. W drugim postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECO4PALNET Sp. z o.o. z Warszawy. Przy powtórnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego szpital uzyskał cenę o prawie 64 tys. zł niższą. Ostatecznie montaż i uruchomienie instalacji zamknęło się kwotą 169 912,20 zł, z czego 87 300 zł to dofinansowanie z UE.

Z racji warunków technicznych 99 paneli zamontowano na dachu przychodni przy ul. Kilińskiego. Produkowana przez nie energia nie jest odprowadzana do sieci, tylko przeznaczana na własne potrzeby szpitala.

Umowa przewidywała, że termin zakończenia prac nastąpi 30 kwietnia, ale wykonawca wykonał prace przed terminem i już od przeszło tygodnia pierwsza instalacja fotowoltaiczna w zamojskim „starym” szpitalu produkuje prąd.

Fot. ECO4PLANET.jpg

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *