III LO po termomodernizacji

Zakończyła się już termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. J. Kilińskiego w Zamościu

W ramach zadania m.in. docieplono stropodachy, wykonano izolację fundamentów oraz opaskę wokół budynku, przeprowadzono termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji.

W szkole wymieniono część zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację grzewczą i zamontowano nowe grzejniki. Placówka została wyposażona w system telemetryczny (automatyka BMS), który umożliwia sterowanie ogrzewaniem.

Termomodernizacja III LO jest elementem większego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. II ”.  Jego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej (oświatowych) zlokalizowanych na terenie Zamościa. Zadanie realizuje Miasto Zamość. Projektem objęte są również Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 3.  W ramach projektu w 2019 roku przeprowadzono również termomodernizację Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4.

Wcześniej Miasto zrealizowało projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. I”. Termomodernizacji poddano 6 szkół, były to: Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Orlej 5, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Henryka Sienkiewicza 5, II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Partyzantów 68, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30 A, Przedszkole Miejskie nr 10 przy ul. Lwowskiej 17 i Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Bolesława Prusa 10.

Obecnie prace przy termomodernizacji są prowadzone również w zamojskim „elektryku”, a także Przedszkolach Miejskich nr 4, 5, 9 i 13.

 ( inf. i fot. UM Zamość)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *