“Igiełka”- Zamość 2017 Konkurs rozstrzygnięty

W  Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbył się 17 Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” – Zamość 2017.

Celem konkursu było:
– Realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Miejsce Odkrywania Talentów”.
– Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań rękodziełem artystycznym.
– Popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży.
– Promowanie i rozwój Młodych Talentów i wymiana doświadczeń nauczycieli.
– Prezentacja dorobku twórczego uczniów.
– Aktywizowanie środowisk szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego.

Komisja 17 Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” – Zamość 2017 informuje, że;
Na konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wpłynęło 93 prace z 15 placówek z terenu całej Polski.

Komisja w składzie:
1. Alicja Miąsik – emerytowany nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela
Makuszyńskiego w Zamościu – przewodnicząca jury
2. Andrzej Szumowski – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu – członek jury
3. Bożena Skiba – pracownik Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu – członek jury
4. Agnieszka Bida – pracownik Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu – sekretarz jury postanowiła przyznać równorzędne nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych do lat 12
Nagrody:
I nagroda: Monika Matyjaszczyk, lat 10, Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie, n-l Mariola Płecha;
II nagroda: Luiza Podgórska, lat 12, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego
w Zamościu, n-l Wioletta Brzozowska;
III nagroda: Iga Krzowska, lat 12, Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie, n-l Iwona
Drozdowska- Orłowska;

Wyróżnienia:
Anna Brudna, lat 11, Szkoła Podstawowa w Złotniku, n-l Elżbieta Brudna;
Zofia Gałka, lat 10, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Biłgoraju, n-l Urszula Olczyńska;
Szymon Wilk, lat 12, Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lublinie, n-l Joanna Poniatowska;
Aleksandra Wodyk, lat 10, Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego
w Zamościu, n-l Wioletta Brzozowska;

Kategoria II – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do lat 21
Nagrody:
I nagroda: Aleksandra Woźniak, lat 16, Zespół Szkół w Bieniowie, n-l Elżbieta Brudna;
II nagroda: Patrycja Momot, lat 17, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu,
n-l Aneta Słupczyńska;
III nagroda: Daria Płaza, lat 14, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, n-l Michał Drajkarz;

Wyróżnienia:
Klaudia Tys, lat 15, Publiczne Gimnazjum w Chwałowicach, n-l Zofia Moskal;
Karolina Ostrowska, lat 16, Zespół Szkół w Bieniowie, n-l Elżbieta Brudna;
Błażej Kowalczyk, lat 16, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci
Słabosłyszących Nr 15 w Warszawie, n-l Joanna Kucharska;

Wyróżnienie zbiorowe:
Ewa Zając, lat 16, Natalia Lachs, lat 18, Laurentyna Wdowik, lat 14, Zakład Poprawczy
i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, n-l Michał Drajkarz;

Jury składa serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu za udział,
pomysłowość, umiejętne przedstawienie tematu oraz dla nauczycieli i opiekunów za
przygotowanie uczniów do konkursu.

Nagrody i wyróżnienia dla wszystkich laureatów zostaną przesłane pocztą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.