GDDKiA wybrała wykonawcę odcinka S17 w woj. lubelskim

Zakończono ponowną ocenę ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik o długości niespełna 17 km. Za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę na kwotę ok. 810 mln zł, którą złożyły wspólnie dwie firmy.

W przetargu wpłynęło 11 ofert. W maju 2024 r. wybraliśmy jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. Od tej decyzji odwołali się inni uczestnicy postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania i zobowiązała GDDKiA do ponownej oceny i badania ofert. Teraz jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones.

Co dalej?

Pozostali oferenci, dokładnie tak jak po pierwszym wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą.

Co zbudujemy?

Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Odcinek Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja obejmuje m.in. budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

S17 Piaski – Hrebenne

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

W przetargu są odcinki Krasnystaw – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Dla pierwszego z nich trwa ponowna ocena złożonych ofert, natomiast dla drugiego wybraliśmy wykonawcę, konsorcjum GAP Inşaat (lider), Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi obligatoryjną kontrolę przetargu. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakt z wykonawcą.

Dwa odcinki są na etapie prac przygotowawczych. Łopiennik – Krasnystaw o długości 9 km, dla którego uzyskaliśmy decyzję środowiskową, oraz ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na realizację planujemy ogłosić w przyszłym roku.

/info Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Lublin

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *