Etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym rozstrzygnięty

2 grudnia 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

Zamojska PWSZ jest partnerem COPTIOSH – Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno Historycznych. Olimpiady powiązane są z przedmiotami nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych: wiedza o społeczeństwie, historia oraz dodatkowych, jak edukacja prawna i edukacja europejska.

Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym zakwalifikowało się 17 uczniów, którzy byli najlepsi w województwie lubelskim podczas etapu szkolnego.

Olimpiada składała się z dwóch części – pytania zamknięte i otwarte. Część pierwsza polegała na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań zamkniętych. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 40 minut. Część druga (50 minut) polegała na rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi i krótką wypowiedzią na zadany temat.

Do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym zakwalifikowały się:

–          Weronika Wójcik – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

–          Weronika Jankowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

–          Aleksandra Brzozowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

–          Dorota Łusiak – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Wyróżnienia otrzymali:

–          Robert Korzeniowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

–          Jakub Kuźmicz – V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

–          Kamil Dzida – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

–          Piotr Głowacki – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

Przewodniczącym Komitetu Okręgowego COPTIOSH jest Zygmunt Kamiński. Oddział COPTIOSH i Komitet Okręgowy olimpiad okręgu województwa lubelskiego znajduje się w PWSZ w Zamościu ul. Pereca 2.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z etapu okręgowego.

Ewa Kołtun

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.