„Elki” i taksówki do kontroli

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Obecnie Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość przeprowadza kontrole  przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przewozów osób taxi oraz przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

W tym roku zaplanowanych do kontroli zostało 29 przedsiębiorców posiadających licencje TAXI oraz 13 ośrodków szkolenia kierowców i nowopowstałe osk w 2015 r.

Przedmiotem kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką jest  spełnienie ustawowych wymogów będących podstawą do wydania licencji TAXI i prowadzenia działalności w tym zakresie, tj.  spełnienie wymogu dobrej reputacji zarówno przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych kierowców, brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych, wymagane  warunki techniczne pojazdu, ciągłość prowadzenia usług transportowych (z przerwą nie dłuższą niż 6 m-cy ).

Przedmiotem kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców  jest  spełnienie przez przedsiębiorcę wymagań określonych w przepisach, tj. posiadanie wymaganej infrastruktury odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia – sale wykładowe, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przeznaczone do nauki jazdy, zgodność prowadzonych kursów z przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia – program szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.

Przeprowadzone do chwili obecnej kontrole u 20-stu przedsiębiorców  posiadających licencje TAXI oraz  w 8–miu ośrodkach szkolenia kierowców nie wykazały nieprawidłowości.

Info.: Newsletter Zamościa 01/11/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.