Egzaminy gimnazjalne 2017 – rozpoczęte

Dzisiaj 19 kwietnia gimnazjaliści rozpoczęli sprawdzanie swojej wiedzy nabytej w szkole podchodząc do egzaminu  z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎

humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
z języka obcego nowożytnego.‎
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

W 2017 r. egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany od 19 do 21 kwietnia (środa –piątek), zgodnie z poniższym harmonogramem.
19 kwietnia – środa
historia i wiedza o społeczeństwie 9:00 – 60 minut przerwa język polski – 11:00 – 90 minut
20 kwietnia – czwartek 
biologia, chemia, fizyka, geografia 9:00 – 60 minut przerwa matematyka – 11:00 – 90 minut
21 kwietnia – piątek
język obcy (poziom podstawowy) 9:00 – 60 minut przerwa język obcy (poziom rozszerzony) – 11:00 – 60 minut

W Zamościu do egzaminu gimnazjalnego  przystąpiło 534 uczniów, 3 osoby nie przystąpiły (pobyt w szpitalu – operacja).

Fotografie Gimnazjum nr 4 Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *