E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców

Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie do projektu „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego”. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w zakresie kryteriów merytorycznych uzyskując 100 punktów.

Na czym polega projekt?

Urząd udostępnia portal, poprzez który każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy ma jakieś zobowiązania wobec gminy (płatności podatków, za wywóz nieczystości, dzierżawy lub inne opłaty). Jednocześnie portal udostępnia możliwość wyboru tych zobowiązań które mieszkaniec chce uregulować uraz uruchomienia płatności on-line (PayU, PayPal, Krajowej Izby Rozliczeniowej lub inne). Portal też może przekierowywać mieszkańca wprost do jego banku elektronicznego. Mieszkaniec wykonuje płatność, która po otrzymaniu elektronicznego wyciągu z banku, jest automatycznie jest księgowana na odpowiednich kontach w systemie FK urzędu.

Po zaksięgowaniu takich wpłat system wysyła do mieszkańca powiadomienie o dokonanej wpłacie i aktualnym stanie jego konta.

Usługi płatności mogą także przypominać płatnikom o zbliżających się terminach płatności, generować ponaglenia i wysyłać je mailem, przez SMS lub generować głosowe komunikaty telefoniczne.

Usługa może być udostępniana również przez platformę ePUAP

Przykład usługi udostępniania informacji publicznej:

Gmina prowadzi rejestr zawartych umów. Poprzez odpowiedni portal lub platformę ePUAP, zainteresowana osoba może uzyskać informację o konkretnej umowie lub informacje o konkretnym kontrahencie. W tym celu wypełnia elektroniczny formularz na podstawie którego odpowiedni system wewnętrzny urzędu wyszukuje w bazie właściwe dane i przesyła je do zainteresowanego. Na żądanie klienta, może on uzyskać dane w formie pliku elektronicznego, umożliwiającego wtórne wykorzystanie informacji publicznej (zestawienie zawartych umów o które mieszkaniec pyta).

Poniżej przykładowy zestaw możliwych do uruchomienia usług elektronicznych.

e-Usługi finansowe
1) prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości od osób fizycznych. (włącznie z płatnością on-line)
2) prowadzenie spraw dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych. (włącznie z płatnością on-line)
3) prowadzenie spraw dotyczących podatku od środków transportowych. (włącznie z płatnością on-line)
4) prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego. (włącznie z płatnością on-line)
5) prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań z tytułu dzierżawy. (włącznie z płatnością on-line)
6) prowadzenie spraw dotyczących innych opłat księgowanych w module księgowości analitycznej. (włącznie z płatnością on-line )

e-Usługi oparte na systemie zarządzania przez budżet
1) zgłaszanie wniosku do budżetu obywatelskiego,
2) pozyskiwanie podpisów popierających wniosek do budżetu obywatelskiego,
3) głosowanie projektów do budżetu obywatelskiego,
4) zgłaszanie wniosków do budżetu,
5) zgłaszanie wniosku o informację publiczną – Rejestr zawartych umów, ,
6) zgłaszania wniosku o iformacje publiczną- informowanie o planie zamówień publicznych
7) zgłaszanie wniosków o dotację,
8) przekazywanie sprawozdania z wykorzystanej dotacji,
9) zgłaszanie wniosku o informację publiczną –plan zadań inwestycyjnych,
10) zgłaszanie wniosku o informację publiczną- plan zakupów.

e-Usługi oparte na systemie konsultacji społecznych
1) udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych.
2) udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych.
3) zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
4) zgłoszenie wniosku w sprawie inicjacji konsultacji społecznych.

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019. Początek realizacji: styczeń 2018r. Przewidywane zakończenie projektu: czerwiec 2019r. Uruchomienia wszystkich e-usług można spodziewać się w pierwszym półroczu 2019r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *