Dziś (10.02) zmarła znana dla Zamościan i całej Lubelszczyzny postać – Maria Gmyz

Dziś (10.02) zmarła znana dla Zamościan i całej Lubelszczyzny postać – Maria Gmyz, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W latach 2002-2005, radna i Przewodnicząca Rady Miasta Zamościa. Z jej inicjatywy powstało wiele uchwał dla dobra mieszkańców miasta, w tym uchwały uwłaszczeniowe dla członków spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych.

Maria Gmyz była cenionym architektem. Pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich w Lublinie. Była autorką projektu ołtarza papieskiego z czasu wizyty Jana Pawła II w Zamościu w 1999 r. Ponadto zaprojektowała wiele świątyń i budynków kościelnych na terenie diecezji zamojsko- lubaczowskiej.

Maria Gmyz była członkiem Diecezjalnej Komisji Artystyczno – Budowlanej budownictwa sakralnego, członkiem Rady Programowej Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Przewodniczącą Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Na tym polu przez wiele lat współpracowała z ks. Julianem Brzezickim, moderatorem Rady.

Niezwykle ważne było dla niej upamiętnienie wizyty papieża św. Jana Pawła II w Zamościu – dodaje ks. Brzezicki. W 2004 r. wykonała projekt pomnika Jana Pawła II przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Była także inicjatorką nadania imienia św. Jana Pawła II skwerowi przy zamojskiej katedrze. To był dla niej bardzo szczęśliwy dzień. Angażując się w wiele inicjatyw prowadzonych przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich stała na straży wartości chrześcijańskich. Wspierała m.in. organizowanie Marszu dla Życia i Rodziny.

Maria Gmyz jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji w Zamościu przyczyniła się do powołania Katolickich Szkół Publicznych: podstawowej i gimnazjalnej im. Św. Ojca Pio.

Była inicjatorką powołania Zamojskiego Towarzystwa Filozoficznego i Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Humanistyczno-Etycznych dla inteligencji w Regionie. Organizowała bardzo popularny, integracyjny konkursu plastyczno – poetycki dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób niepełnosprawnych. Od wielu lat w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji przygotowywała w Zamościu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Maria Gmyz zmarła dziś (10.02) w wieku 64 lat w Szpitalu Papieskim w Zamościu. Trwa ustalanie szczegółów pogrzebu.

Maria Gmyz –

Urodziła się 9 września 1956 r. w Hrubieszowie. Rodzice jej byli rolnikami na małym gospodarstwie, wychowali i wykształcili 3 dzieci. Ojciec – żołnierz Armii Krajowej,  zaszczepił w jej sercu miłość do Boga i Ojczyzny, uczył honoru, pracy, obowiązku i szacunku do ludzi. Matka – pracując ciężko wspólnie z ojcem na gospodarstwie, zawsze znajdowała czas by zapewnić jej odpowiednie wzorowe, jak na wieś warunki do pracy i nauki.

Szkołę podstawową Maria Gmyz ukończyła w miejscowości Hostynne w powiecie hrubieszowskim. Edukację kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie. Po maturze podjęła pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej. Po rocznej praktyce pedagogicznej rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W 1983 r. obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem prof. dr hab. Wiktora Zina, otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta.

Pracę zawodową rozpoczęła jeszcze przed obroną dyplomu w Zamościu w Pracowni Konserwacji Zabytków. Jednocześnie prowadziła projektową działalność gospodarczą w ramach Architektonicznej Pracowni Projektowej.

Do najważniejszych osiągnięć Marii Gmyz w służbie Kościołowi Zamojsko-Lubaczowskiemu należą:
– aktywność i pełnienie przez wiele lat funkcji kierowniczych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
– zaangażowanie w dzieło utworzenia  Katolickich Szkół Publicznych im. Św. O. Pio. w Zamościu
– organizacja Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu
– przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji
– zaangażowanie w organizację Marszów na rzecz Życia i Rodziny
– aktywny udział w życiu kościoła lokalnego połączony ze świadectwem wiary (publikacje wierszy o tematyce religijnej), nagrodzony przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Medalem Zasługi za Dzieło Ewangelizacji (otrzymała go jako pierwsza w dziejach diecezji)
– organizowanie przez wiele lat konkursów plastyczno-poetyckich dla dzieci i młodzieży
– uczestnictwo w pracach Komisji Artystyczno-Budowlanej przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
– projekt Ołtarza Papieskiego dla Jana Pawła II przy kościele MB Królowej Polski w Zamościu
– projekt Pomnika Jana Pawła II przed kościołem MB Królowej Polski w Zamościu
– projekt Domu Księży Seniorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Biłgoraju
– projekt kościoła pod wezwaniem św. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim
– liczne projekty kościołów, kaplic i ich wnętrz

info. KRZ Zamośc, Diecezja zamojsko-lubaczowska /foto.UMWL

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

2 thoughts on “Dziś (10.02) zmarła znana dla Zamościan i całej Lubelszczyzny postać – Maria Gmyz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *