Dziś (10.02) zmarła znana dla Zamościan i całej Lubelszczyzny postać – Maria Gmyz

Dziś (10.02) zmarła znana dla Zamościan i całej Lubelszczyzny postać – Maria Gmyz, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W latach 2002-2005, radna i Przewodnicząca Rady Miasta Zamościa. Z jej inicjatywy powstało wiele uchwał dla dobra mieszkańców miasta, w tym uchwały uwłaszczeniowe dla członków spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych.

Maria Gmyz była cenionym architektem. Pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich w Lublinie. Była autorką projektu ołtarza papieskiego z czasu wizyty Jana Pawła II w Zamościu w 1999 r. Ponadto zaprojektowała wiele świątyń i budynków kościelnych na terenie diecezji zamojsko- lubaczowskiej.

Maria Gmyz była członkiem Diecezjalnej Komisji Artystyczno – Budowlanej budownictwa sakralnego, członkiem Rady Programowej Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Przewodniczącą Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Na tym polu przez wiele lat współpracowała z ks. Julianem Brzezickim, moderatorem Rady.

Niezwykle ważne było dla niej upamiętnienie wizyty papieża św. Jana Pawła II w Zamościu – dodaje ks. Brzezicki. W 2004 r. wykonała projekt pomnika Jana Pawła II przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Była także inicjatorką nadania imienia św. Jana Pawła II skwerowi przy zamojskiej katedrze. To był dla niej bardzo szczęśliwy dzień. Angażując się w wiele inicjatyw prowadzonych przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich stała na straży wartości chrześcijańskich. Wspierała m.in. organizowanie Marszu dla Życia i Rodziny.

Maria Gmyz jako prezes Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji w Zamościu przyczyniła się do powołania Katolickich Szkół Publicznych: podstawowej i gimnazjalnej im. Św. Ojca Pio.

Była inicjatorką powołania Zamojskiego Towarzystwa Filozoficznego i Podyplomowych Studiów Filozoficzno-Humanistyczno-Etycznych dla inteligencji w Regionie. Organizowała bardzo popularny, integracyjny konkursu plastyczno – poetycki dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób niepełnosprawnych. Od wielu lat w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji przygotowywała w Zamościu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

Maria Gmyz zmarła dziś (10.02) w wieku 64 lat w Szpitalu Papieskim w Zamościu. Trwa ustalanie szczegółów pogrzebu.

Maria Gmyz –

Urodziła się 9 września 1956 r. w Hrubieszowie. Rodzice jej byli rolnikami na małym gospodarstwie, wychowali i wykształcili 3 dzieci. Ojciec – żołnierz Armii Krajowej,  zaszczepił w jej sercu miłość do Boga i Ojczyzny, uczył honoru, pracy, obowiązku i szacunku do ludzi. Matka – pracując ciężko wspólnie z ojcem na gospodarstwie, zawsze znajdowała czas by zapewnić jej odpowiednie wzorowe, jak na wieś warunki do pracy i nauki.

Szkołę podstawową Maria Gmyz ukończyła w miejscowości Hostynne w powiecie hrubieszowskim. Edukację kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie. Po maturze podjęła pracę jako nauczycielka w szkole podstawowej. Po rocznej praktyce pedagogicznej rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W 1983 r. obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem prof. dr hab. Wiktora Zina, otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta.

Pracę zawodową rozpoczęła jeszcze przed obroną dyplomu w Zamościu w Pracowni Konserwacji Zabytków. Jednocześnie prowadziła projektową działalność gospodarczą w ramach Architektonicznej Pracowni Projektowej.

Do najważniejszych osiągnięć Marii Gmyz w służbie Kościołowi Zamojsko-Lubaczowskiemu należą:
– aktywność i pełnienie przez wiele lat funkcji kierowniczych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
– zaangażowanie w dzieło utworzenia  Katolickich Szkół Publicznych im. Św. O. Pio. w Zamościu
– organizacja Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu
– przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Inteligencji
– zaangażowanie w organizację Marszów na rzecz Życia i Rodziny
– aktywny udział w życiu kościoła lokalnego połączony ze świadectwem wiary (publikacje wierszy o tematyce religijnej), nagrodzony przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Medalem Zasługi za Dzieło Ewangelizacji (otrzymała go jako pierwsza w dziejach diecezji)
– organizowanie przez wiele lat konkursów plastyczno-poetyckich dla dzieci i młodzieży
– uczestnictwo w pracach Komisji Artystyczno-Budowlanej przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu
– projekt Ołtarza Papieskiego dla Jana Pawła II przy kościele MB Królowej Polski w Zamościu
– projekt Pomnika Jana Pawła II przed kościołem MB Królowej Polski w Zamościu
– projekt Domu Księży Seniorów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Biłgoraju
– projekt kościoła pod wezwaniem św. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim
– liczne projekty kościołów, kaplic i ich wnętrz

info. KRZ Zamośc, Diecezja zamojsko-lubaczowska /foto.UMWL

2 thoughts on “Dziś (10.02) zmarła znana dla Zamościan i całej Lubelszczyzny postać – Maria Gmyz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *