Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu razem z Miastem Zamość zorganizowało konferencję z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami Pawła Wdówika.

Spotkanie odbyło się 4 maja 2021 r. w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. W panelu wzięli udział również: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wiecemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Krok za krokiem, Maria Król i Kamil Kabasiński. Równocześnie w spotkaniu w formie on-line wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów z terenu Zamojszczyzny.
Paweł Wdówik zaprezentował główne założenia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030. Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami mają się dokonać w ośmiu obszarach wsparcia. Są to: zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami prawa do niezależnego życia, dostęp do środowiska fizycznego, transportu, przestrzeni publicznej, edukacja, dostęp do aktywności zawodowej i społecznej, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zwalczanie ubóstwa i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zdrowie, współdziałanie instytucji i spójność systemu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili efekty realizowanych przy wsparciu Funduszu
Solidarności programów: opieka wytchnieniowa i asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami,
zwracając również uwagę na trudności w zakresie tworzenia usług wspieranego zamieszkania.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem na stronie
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

więcej zdjęć TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *